Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI przy Biurze Ochrony Rządu 'BOROWIK'
 
 
 
Strona główna / Klub HDK BOR / Aktualności
 
 
 
 
 • Aktualności
 •  
 • ROK 2016
 •  
 • Akcja poboru krwi
 •  
 • Klub honorowych dawców krwi „Borowik” zaprasza do uczestnictwa w akcji honorowego oddawania krwi. Ogólnopolska inicjatywa honorowego oddawania krwi służb mundurowych, tym razem przeprowadzona zostanie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich chętnych zapraszamy do siedziby BOR przy ul. Podchorążych 38 już w najbliższy czwartek 17.11.2016 r. w godzinach 9.00-13.00.
 •  
 •  
 • Akcja poboru krwi
 •  
 • W dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie służby zdrowia BOR zorganizowana została akcja poboru krwi przez Klub HDK 'Borowik'. Krew oddało 32 osoby. Akcję wsparło również kilku funkcjonariuszy Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38. Organizowane akcje cieszą się co raz większą frekwencja i zainteresowaniem. Kolejna akcja poboru krwi odbędzie się na terenie Biura Ochrony Rzadu w dniu 26 kwietnia 2016 r.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 •  
 •  
 • ROK 2014
 •  
 • Puchar Dyrektora LO im. R. Traugutta w Warszawie powędrował do BOR
 •  
 • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy BOR „Borowik” ma zaszczyt poinformować, że w dniu 27 września 2014 r. członkowie naszego Klubu zdobyli pierwsze miejsce oraz puchar w Turnieju Piłki Nożnej organizowanym z okazji obchodów 60-cio lecia. XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie.
 • Gratulujemy.
 • Klub 'Borowik' reprezentowali (stoją od lewej):
 • Maciej PAŁDYNA
 • Marcin WRONIEWICZ
 • Sławomir STAWSKI
 • Łukasz ANCUKIEWICZ
 • Andrzej BOMBA
 • Hubert PIWKO
 •  
 •   Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Wywiad z Tomaszem KŁOPOTOWSKIM – oficerem Biura Ochrony Rządu, członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy BOR „Borowik”.
 •  
 •  
 • Święto Biura Ochrony Rządu - czerwiec 2014
 •  
 • Zarząd działającego od 2011 roku Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Biurze Ochrony Rządu „BOROWIK”, pragnie przy okazji 90 rocznicy powstania Biura Ochrony Rządu podziękować wszystkim członkom klubu za aktywną działalność na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
 •  
 • Oddawanie krwi to specyficzny przejaw służby dla kraju – wypływa prosto z serca i wykracza poza obowiązki ustawowe Biura Ochrony Rządu. Jest to także pewna forma nowoczesnego patriotyzmu ucząca solidarności ogólnoludzkiej i kształtująca właściwą postawę społeczną.
 •  
 • W dniu 10 czerwca 2014 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „BOROWIK” zorganizował na terenie siedziby BOR przy ul. Podchorążych 38 akcję oddawania krwi.
 •  
 • Autokar do poboru krwi podstawiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, natomiast personel stanowiły przemiłe panie z Oddziału Terenowego z Centrum Zdrowia Dziecka.
 •  
 • Do oddania krwi zgłosiło się 29 osób (funkcjonariusze i pracownicy Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej). Krew oddały 27 osoby.
 •  
 • W dniu 11 czerwca 2014 r. podczas uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym poległych na służbie funkcjonariuszy BOR, członkom naszego klubu wręczone zostały odznaczenia:
 •  
 • W dowód uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa - Minister Zdrowia przyznał:
 •  
 • - mjr Tomaszowi Kłopotowskiemu odznaczenie: „Honorowy Krwiodawca – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
 •  
 • W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne, długotrwałe oddawanie krwi - Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał:
 •  
 • - mł. chor. Tomaszowi Rajczewskiemu odznakę: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I-go stopnia
 • - ppor. Łukaszowi Ancukiewiczowi odznakę: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II-go stopnia.
 •  
 • Podporucznik Łukasz Ancukiewicz otrzymał również „Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża” nadany przez Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa.
 •  
 • Wręczenia odznaczeń dokonali:
 •  
 • Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu: Pan pułkownik Mirosław Depko
 • oraz
 • Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa: Pan Włodzimierz Warwas.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • ROK 2013
 •  
 • Funkcjonariusze BOR odznaczeni Krzyżami Zasługi.
 •  
 • W dniu 25 maja 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych oraz czerwonokrzyskich osobom szczególnie zasłużonym dla ziemi mazowieckiej, działaczom i sympatykom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.
 •  
 • Miło nam poinformować, że wśród osób uhonorowanych znaleźli się funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu.
 •  
 • Krzyże Zasługi zostały wręczone przez wojewodę mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego.
 •  
 • Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r., za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za propagowanie idei czerwonokrzyskiej odznaczeni zostali:
 •  
 • Złotym Krzyżem Zasługi:
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • - mjr Sławomir Suchorowski (nieobecny na uroczystości ze względów służbowych)
 • - st. chor. Mariusz Sobociński
 •  
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi:
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • - ppłk Krzysztof Pikul
 •  
 • - ppłk Sławomir Stawski
 •  
 • Brązowym Krzyżem Zasługi:
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • - mjr Tomasz Kłopotowski
 • - ppor. Andrzej Bomba
 •  
 • Ponad to, za długoletnie oddawanie krwi, czynne zaangażowanie w ideę propagowania honorowego krwiodawstwa w Polsce. Minister Zdrowia wyróżnił medalem:
 •  
 • Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu:
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • - st. chor. Mariusz Sobociński
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Przypominamy wszystkim chętnym funkcjonariuszom oraz pracownikom BOR o możliwości wstąpienia w szeregi Klubu HDK 'Borowik'. Wszelkie dane można uzyskać od osób, które stanowią Zarząd Klubu (Prezes – obecnie poza granicami RP).
 •  
 • Osoby, które były członkami Klubu „Borowik” w 2012 roku, a którzy chcą kontynuować członkostwo, aby opłaciły składkę roczną (warunek konieczny członka klubu HDK 'Borowik').
 •  
 • Dziękujemy
 •  
 • Zarząd Klubu „Borowik”.
 •  
 • W dniu 29 listopada 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Igor Radziewicz-Winnicki, z upoważnienia Ministra Zdrowia, wręczył krwiodawcom odznaki wraz z legitymacją „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaki zostały wręczone 44 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. Minister Zdrowia nadał odznaki z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Dąbrowie Górniczej. Z okazji obchodzonych corocznie Dni Honorowego Krwiodawstwa, Minister Zdrowia złożył życzenia i podziękowania wszystkim Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz organizacjom zrzeszającym krwiodawców, za czynne zaangażowanie w ideę propagowania honorowego krwiodawstwa w Polsce. Uroczystość wręczenia odznak uświetnił koncert przygotowany przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie przy ul. Miodowej 22.
 •  
 • Wśród osób uhonorowanych odznaką 'Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu' Minister Zdrowia wyróżnił funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu:
 •  
 • - mjr Sławomir SUCHOROWSKI
 • - ppłk Sławomir STAWSKI
 • - ppor. Andrzej BOMBA
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Do opracowania materiału znajdującego się na naszej stronie wykorzystano między innymi dane pochodzące ze stron internetowych:
 •  
 • - Narodowego Centrum Krwi
 • - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • - Ministerstwa Zdrowia
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.