Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI przy Biurze Ochrony Rządu 'BOROWIK'
 
 
 
Strona główna / Klub HDK BOR / Akty prawne
 
 
 
 
 • Akty prawne
 •  
 • Akty prawne Plik
  Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu Biuro Ochrony Rządu
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża Biuro Ochrony Rządu
  Ustawa o Publicznej Służbie Krwi Dz. U 1997 Nr 106, poz.681 Biuro Ochrony Rządu
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi Biuro Ochrony Rządu
  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi Biuro Ochrony Rządu
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazów leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz dla Zasłużonego Dawcy Przeszczepu Biuro Ochrony Rządu
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu Biuro Ochrony Rządu
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Biuro Ochrony Rządu
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.