Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI przy Biurze Ochrony Rządu 'BOROWIK'
 
 
 
Strona główna / Klub HDK BOR / Informacja dla krwiodawców
 
 
 
 
 • Informacja dla krwiodawców
 •  
 • Kto może być dawcą krwi?
 •  
 • Dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat
 •  
 • Ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg.
 •  
 • Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać:
 •  
 • 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego
 • 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
 •  
 • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Jezeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do oddawania krwi.
 •  
 • Jak wygląda procedura pobrania krwi?
 •  
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawce krwi lub od dawcy krwi obejmuje:
 •  
 • wywiad medyczny
 • skrócone badanie przedmiotowe
 •  
 • 1. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz.Konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 •  
 • 2. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu ok. 3 minut.
 •  
 • 3. Gabinet lekarski:
 •  
 • weryfikacja informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi
 • wywiad lekarski
 • badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych
 • kwalifikacja do oddania krwi
 •  
 • 4. Uzupełnienie płynów w organizmie: od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia.
 •  
 • 5. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym
 •  
 • 6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. = 8 tabliczek czekolady
 •  
 • 7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:
 •  
 • zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy/służbie
 • w przypadku oddania krwi na rzecz danego pacjenta istnieje również możliwość otrzymania stosownego zaświadczenia potwierdzającego objętość oddanej krwi
 •  
 • Jak zachowywać się po oddaniu krwi?
 •  
 • Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu pobierającego krew.
 • Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w łokciu), tego dnia nie należy obciążać danej ręki.
 • Pozostać w miejscu oddania krwi przez kilkanaście minut.
 • Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek może narazić dawcę na powstanie krwiaka lub zasinienie w miejscu wkłucia, (jeżeli tak się stanie stosować okłady kojące np. z lodu). W przypadku powstania dużej zmiany należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.
 • Unikać w tym dniu pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych.
 • Starać się nie przebywać w zbyt gorących i dusznych pomieszczeniach.
 • W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić telefonicznie stację krwiodawstwa.
 •  
 • Jeżeli jednak wystąpiły objawy osłabienia należy:
 •  
 • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo.
 • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się miedzy nogami.
 • Jeżeli objawy pojawiły się po opuszczeniu miejsca oddania krwi należy skontaktować się lekarzem.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi
 • O wszystkich powikłaniach po oddaniu krwi powiadomić lekarza w stacji krwiodawstwa.
 •  
 • Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy dawca nie jest zakażony kiłą, AIDS, żółtaczką typu B lub C. Jeśli test wypadnie pozytywnie krew nie zostanie przetoczona. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) dawca zostanie o tym poinformowany.
 •  
 • Kto nie może oddać krwi?
 •  
 • Dyskwalifikacja czasowa:
 •  
 • okres miesiączkowania 3 dni przed i 3 dni po zakończeniu
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegówmedycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków, itp.
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (chyba, że została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza)
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu, (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 - 100/min.
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę
 • miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
 •      - przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych)
 •      – nocne poty
 •      – gorączka o niewyjaśnionej przyczynie
 •      – niewyjaśniona utrata wagi ciała
 •      – przewlekła biegunka
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki wystepowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy (pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
 •      – 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
 •      – 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
 •      – 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
 •      – 1 tydzień po wirusowym zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
 •      – 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
 •      – 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
 •      – 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia
 •  
 • Przyjmowanie leków:
 •  
 • Przyjmowanie leków może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia.
 •  
 • Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).
 •  
 • Dyskwalifikacja stała
 •  
 • poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
 •  
 •     – wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
 •     – choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
 •     – stan po zawale mięśnia sercowego
 •     – zaburzenia rytmu serca
 •     – niewydolność krążenia
 •     – miażdżyca znacznego stopnia
 •     – choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)
 •  
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • choroby układowe np. kolagenozy
 • nowotwory złośliwe
 • choroby zakaźne:
 •  
 •     – WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w wywiadzie
 •     – żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii
 •     – babeszjoza
 •     - kala Azar (leiszmanioza trzewna)
 •     – trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa)
 •     – promienica
 •     – tularemia
 •     – HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
 •  
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
 •  
 •     – narkomani
 •     – osoby uprawiające prostytucję
 •     – osoby często zmieniające partnerów seksualnych
 •  
 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
 • lekozależność, alkoholizm
 • choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie
 • kiła
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych
 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 •  
 • PRAWA I PRZYWILEJE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI:
 •  
 • 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 •  
 • 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 •  
 • 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
 •  
 • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad)
 • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
 • korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnych poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
 •  
 • 4. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny przydział leków krwiotwórczych
 •  
 • 5. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Krwiodawcom, którzy oddali: 15 litrów krwi – kobiety 18 litrów krwi – mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem przysługuje bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej (obowiązuje w Warszawie).
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.