Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI przy Biurze Ochrony Rządu 'BOROWIK'
 
 
 
Strona główna / Klub HDK BOR / Krew i krwiodastwo
 
 
 
 
 • Krew i krwiodastwo
 •  
 • Co to jest krew?
 •  
 • Krew jest jednym z płynów ustrojowych, barwa jej zależy od barwnika krwi – hemoglobiny. Ilość krwi w organizmie człowieka to ok. 5,5 – 5 litrów. Krew spełnia czynności transportowe, dostarcza do tkanek tlen i substancje odżywcze i odprowadza z nich produkty przemiany materii oraz przenosi związki biologicznie aktywne, np. hormony z gruczołów wewnętrznego wydzielania do narządów. Krew pełni również funkcję obronną, co umożliwia wykrywać czynniki szkodliwe (bakterie, wirusy) i skutecznie im przeciwdziałać. Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy) krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu, Podstawowe składniki krwi:
 •  
 • krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami,
 • płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia,
 • osocze (plazma) – stanowi do 55% objętości krwi, jest to część płynna krwi, jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.
 •  
 • Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90 %), zawiera ono również związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka, kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. Z osocza można wyodrębnić białka konieczne dla prawidłowego krzepnięcia krwi,
 •  
 • Wszystkie wyżej wymienione składniki krwi odnawiają się! Niezależnie od tego czy jesteś dawcą, czy nie, krew podlega ciągłej wymianie. Nie można uzależnić się od oddawania krwi.
 •  
 • Procentowy udział grup krwi w naszej populacji:
 •  
 • 1% ABRh-
 • 2% BRh-
 • 6% 0Rh-
 • 6% A Rh-
 • 7% AB Rh+
 • 15% B Rh+
 • 31% 0 Rh+
 • 32% A Rh +
 •  
 • Jak wynika z powyższego, tylko 15 % populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego też stacje krwiodawstwa często borykają się z niedoborami w tych grupach. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do osób, które posiadają grupę krwi Rh ujemną o systematyczne uczestnictwo w krwiodawstwie.
 •  
 • Dziedziczenie grup krwi:
 •  
 • Dziedziczenie grup krwi odbywa się według prawa Mendla, czyli reguły przekazywania cech dziedzicznych. Allele, czyli wersje genu w określonym miejscu (locus) na danym chromosomie homologicznym, określające grupę A i B są dominujące wobec allelu determinującego grup 0. W tabeli poniżej przedstawiono prawidłowości określające możliwe kombinacje dziedziczenia cech grupowych AB0.
 •  
 • Rodzice Dzieci
  AxA A albo 0
  BxB B albo 0
  Ax0 A albo 0
  Bx0 B albo 0
  AxB AB,0,A albo B
  AxAB A, B albo AB
  ABx0 A albo B
  0x0 0
 •  
 • Metody oddawania krwi
 •  
 • Metoda konwencjonalna
 •  
 • Dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml w czasie średnio od 5 do 8 minut. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy od mężczyzny i 4 razy od kobiety w ciągu roku. Przerwa po oddaniu krwi wynosi co najmniej 8 tygodni.
 •  
 • Metoda plazmaferezy automatycznej
 •  
 • Dawca oddaje tylko osocze (plazmę) w ilości 600 ml w czasie ok. 40 min. Osocza metodą automatycznej plazmaferezy można pobrać nie więcej niż 25 litrów w roku. Przerwa po oddaniu osocza wynosi co najmniej 2 tygodnie.
 •  
 • Metoda trombaferezy i leukaferezy
 •  
 • Dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (płytki w ilości 250 ml w czasie ok. 60 min.; krwinki białe w ilości 250 - 500 ml w czasie od 2 do 3 godz.) w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy można wykonać do 12 razy w ciągu roku, a przerwa między nimi wynosi co najmniej 4 tygodnie.
 •  
 • Zabiegi aferezy: plazmaferezy i trombaferezy można wykonać 4 tygodnie po oddaniu krwi pełnej.
 •  
 • Autotransfuzja
 •  
 • Autotransfuzja jest bezpieczną metodą leczenia krwią:
 •  
 • unikasz przeniesienia chorób wirusowych
 • powikłań poprzetoczeniowych
 • nie obowiązują normy wieku,
 • czynnikiem decydującym jest stan zdrowia pacjenta.
 •  
 • Zdecydowałeś się na oddanie krwi dla siebie?
 •  
 • Nawiąż kontakt z lekarzem prowadzącym.
 •  
 • Osoby zgłaszające się na zabieg autotransfuzji powinny posiadać:
 •  
 • 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem i wpisanym numerem PESEL;
 •  
 • 2. Skierowanie na autotransfuzję wydane przez lekarza prowadzącego lub nadzorującego zabieg operacyjny zawierające:
 •  
 • nazwę i adres placówki, w której odbędzie się zabieg operacyjny
 • datę zabiegu
 • rodzaj zabiegu
 • ilość jednostek krwi potrzebnych do zabiegu
 •  
 • Osoby kwalifikowane do donacji autologicznych nie muszą spełniać wszystkich kryteriów wymaganych dla ogółu krwiodawców. Nie obowiązują normy wieku; czynnikiem decydującym jest stan zdrowia pacjenta. W przypadku osób starszych (po 70 r. życia) szczególnie istotny jest stan układu sercowo-naczyniowego i krążenia mózgowego. Osoby poniżej 18 r. życia mogą być kwalifikowane do autotransfuzji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców.
 •  
 • Przeciwwskazania do zabiegu autotransfuzji:
 •  
 • hemoglobina poniżej 110g/1
 • obecność markerów wirusowych HBV, HCV, HIV, podejrzenie zakażeniem HIV I/II
 • aktywne zakażenie bakteryjne
 • padaczka, guz mózgu
 • poważne choroby układu krążenia
 • osoby z przewlekłą chorobą serca mogą być zakwalifikowane do autotransfuzji po konsultacji kardiologicznej
 • pobranie krwi własnej do celów autotransfuzji może odbywać się co 3-7 dni (jeśli stężenie hemoglobiny nie spada poniżej dopuszczalnej wartości). Ostatnie pobranie należy przeprowadzić co najmniej 72 godziny przed planowanym zabiegiem
 • wykonuje się 1-2 zabiegi autotransfuzji przed zabiegiem
 • krew z donacji autologicznej przechowywana jest maksymalnie 35 dni, a więc pierwszy zabieg autotransfuzji nie może odbyć się wcześniej niż 35 dni przed planowaną operacją. Wszyscy pacjenci, u których pobiera się więcej niż 1 jednostkę krwi powinni przed planowaną donacją rozpocząć przyjmowanie doustnych preparatów żelaza i kontynuować do czasu zabiegu operacyjnego lub dłużej.
 •  
 • Krwiodastwo
 •  
 • Akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej) lub do produkcji preparatów krwiopochodnych.
 •  
 • Krew pobiera się od dawców krwi w stacjach krwiodawstwa (stacjonarnych lub mobilnych – w specjalnych autobusach). W Polsce krew oficjalnie oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie.
 •  
 • Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz po krótkim wypoczynku wszystko wraca do normy. Następnie preparaty przechowywane są w wyspecjalizowanych bankach tkanek zwanych bankami krwi.
 •  
 • W Polsce częstotliwość pobierania krwi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z roku 2005 ze zmianami z roku 2009 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
 •  
 • 'Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.'
 •  
 • Na kilka godzin przed zabiegiem należy spożyć lekki posiłek i napić się. Nie należy spożywać ciężkostrawnych posiłków, pić alkoholu. Kryteria są nieustannie weryfikowane i publikowane.
 •  
 • Honorowy Dawca Krwi
 •  
 • Honorowym Dawcą Krwi zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała honorowo krew. Honorowemu dawcy przysługuje:
 •  
 • tytuł i legitymacja 'Honorowy Dawca Krw' (wydawana przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi),
 • ekwiwalent w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad,
 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew,
 • otrzymanie wyników badań krwi.
 •  
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
 •  
 • Tytuł i odznaka honorowa 'Zasłużony Honorowy Dawca Krwi' jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi po oddaniu krwi w ilości podanej poniżej:
 •  
 • 1. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (I stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:
 •  
 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • 2. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (II stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:
 •  
 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • 3. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (III stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:
 •  
 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Tytuł i odznaka 'Zasłużony Honorowy Dawca Krwi' nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.
 •  
 • Odznaka honorowa 'Zasłużony Honorowy Dawca Krwi' (I stopnia)
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Odznaka honorowa 'Zasłużony Honorowy Dawca Krwi' (II stopnia)
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Odznaka honorowa 'Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'(III stopnia)
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
 •  
 • Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka 'Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu'
 •  
 • Odznaka 'Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu' jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
 •  
 • Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek
 •  
 • 1. Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;
 •  
 • 2. dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Wyróżnienie 'Kryształowe Serce' (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:
 •  
 • prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
 •  
 • krwiodawcy: odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK,
 • pozostali działacze: 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK,
 •  
 • które w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.
 •  
 • Wyróżnienie „Kryształowe Serce” przyznaje z upoważnienia ZG PCK, raz w roku Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Kapitule przewodniczy Przewodniczący KR HDK. Do wręczania „Kryształowego Serca” upoważnieni są członkowie Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Uprawnienia zasłużonych honorowych dawców krwi:
 •  
 • Zasłużony honorowy dawca krwi jest uprawniony do zniżki na leki znajdujące się na liście leków refundowanych, a także do bezpłatnego przydziału leków krwiotwórczych (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia).
 • Zasłużony honorowy dawca krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.
 • Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka Ministra Zdrowia 'Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu'.
 • Wiele samorządów miejskich z własnej inicjatywy wprowadza zwolnienia z opłat biletowych w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi, przy czym w celu nabycia prawa do bezpłatnych przejazdów w różnych miastach obowiązują różne progi minimalnej ilości oddanej krwi.
 • Aktywni honorowi dawcy krwi mogą również liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy 'Dawcom w Darze'.
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.