Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Z życia BOR - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Witamy nowych funkcjonariuszy BOR!
 •  
 • 13 kwietnia 2016 roku, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Ślubowanie tradycyjnie zostało zwieńczone rotą:
 •  
 • „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu - ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego, nawet z narażeniem własnego życia. Ślubuję przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki, przestrzegać dyscypliny służbowej, wykonywać polecenia przełożonych, dochować tajemnic związanych ze służbą, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności.”
 •  
 • Nowym koleżankom i kolegom, życzymy powodzenia w służbie i satysfakcji z nowej pracy.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.