Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Święto Biura Ochrony Rządu
 •  
 • Zgodnie z Art. 4. ustawy o Biurze Ochrony Rządu, dzień 12 czerwca ustanawia się świętem BOR. To szczególny dzień, w którym wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni formacji, w sposób jeszcze wyraźniejszy mogą poczuć istotę swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uroczyste obchody święta BOR w tym roku zostały zorganizowane w dniu 14 czerwca, z powodu wielu obowiązków spoczywających na formacji. Po mimo szeregu zobowiązań udało się w poniedziałek wygospodarować czas niezbędny do zadbania o wartości najistotniejsze dla funkcjonariuszy i pracowników BOR. 12 czerwca o godzinie 10:30 Szef BOR dr Tomasz Miłkowski w towarzystwie kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji, dokonał uroczystego złożenia wieńca i zapalenia zniczy pod Obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy BOR, którzy stracili życie służąc Ojczyźnie. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu.

  Uroczyste obchody w dniu 14 czerwca, swoją obecnością uświetnili minister SWiA Pan Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Paweł Soloch, sekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Paweł Szrot, a także szefowie służb, w tym: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger.

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował funkcjonariuszom BOR za ich profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie, któremu dali dowód podczas realizacji zadań w ramach Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO.

  - Zarówno Szczyt NATO, jak i Światowe Dni Młodzieży zakończyły się pełnym sukcesem. Było bezpiecznie i to jest Państwa zasługa. To Państwo zapewniliście bezpieczeństwo podczas tych dwóch wydarzeń o skali światowej. Możemy być dumni z Waszego profesjonalizmu, poświęcenia i zaangażowania.

  Minister jednocześnie odniósł się do przyszłości formacji i planowanych zmian.

  - Biuro Ochrony Rządu to formacja elitarna, która zyskuje nowe oblicze. Przygotowana jest ustawa powołująca nową formację, ale bądźcie Państwo spokojni. To Wy - funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu jesteście i będziecie trzonem nowej formacji, dlatego że jesteście profesjonalni, macie odpowiednią wiedzę i doświadczenie żeby pełnić swoją służbę.

  Minister podkreślił istotę ustawy o modernizacji służb mundurowych w zachodzących zmianach. Za sprawą tych funduszy możliwe były podwyżki wynagrodzeń, zakup nowoczesnego sprzętu, a w przyszłości zagwarantują one także wzrost ilości szkoleń oraz lepsze warunki pełnienia służby.

  - To jest niezbędne, aby Polska była krajem bezpiecznym. Niezbędne jest to, żeby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa były dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone, żeby były profesjonalne - dodał minister.

  Szef Biura Ochrony Rządu dr Tomasz Miłkowski podziękował za ewentualną konstruktywną krytykę, która mogłaby pojawić się w świetle zmian planowanych w formacji.

  - Dziękuję tym, którzy krytykują merytorycznie. To jest potrzebne. Na tym etapie, kiedy budujemy nowe zasady, modyfikujemy dotychczasowy sposób funkcjonowania, każdy głos jest dla nas cenny.

  Jednocześnie zapewnił, że nałożone na podległą mu służbę zadania, będą wykonywane na najwyższym poziomie.

  W bezpośrednim zwrocie do funkcjonariuszy, Szef BOR dr Tomasz Miłkowski przekazał serdeczne życzenia zarówno uczestnikom uroczystości, jak i tym nieobecnym.

  - Z okazji naszego święta, składam Wam wszystkim i Waszym rodzinom wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Gorące życzenia kieruję również do wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili wykonują swoje zadania i nie mogą być obecni na naszej uroczystości.

  Na koniec dodał: „funkcjonariuszom i pracownikom BOR dziękuję i proszę o jeszcze” - jako wyraz zadowolenia z dotychczasowej służby.

  W ramach uroczystości dokonano aktu dekoracji Medalem za Długoletnią Służbę nadanym wyróżnionym funkcjonariuszom przez Prezydenta RP, wręczono akty mianowania na pierwszy stopień oficerski, a także awanse w innych korpusach.

  Szef BOR wyróżnił Odznaką Honorową Biura Ochrony Rządu osoby o szczególnych zasługach, w tym powstańców z Oddziału Dyspozycyjnego B Kedywu Okręgu Warszawa AK, których tradycję przejęła nasza formacja.

  Uroczystości zakończyły się widowiskową musztrą paradną Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Po zakończeniu obchodów uczestnicy mogli podziwiać ekspozycję BOR, która poprzez prezentację wybranych pojazdów, sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu formacji, przybliżała specyfikę naszej pracy osobom zaproszonym.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.