Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Zmiany na stanowisku Zastępcy Szefa BOR
 •  
 • W związku z przyjęciem przez Ministra SWiA rezygnacji ze służby w Biurze Ochrony Rządu płk. Tomasza Kędzierskiego, w dniu 21.06.2017 roku Szef BOR powierzył obowiązki Zastępcy Szefa BOR – Szefa Pionu Działań Ochronnych płk. Pawłowi Tymińskiemu.

  Płk Paweł Tymiński, ur. 1 grudnia 1972 r. w Warszawie. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – tytuł magistra w zakresie zarządzania bezpieczeństwem) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe dotyczące problematyki przestępczości i terroryzmu).

  W Biurze Ochrony Rządu pełni służbę od 1996 roku, jest ekspertem związanym z ochroną najważniejszych osób w państwie oraz delegacji państw obcych przebywających na terytorium RP. Służbę rozpoczął w komórce organizacyjnej BOR właściwej do spraw zabezpieczenia specjalnego oraz miejsc czasowego pobytu osób ochranianych.

  Od 2 października 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa Pionu Działań Ochronnych, natomiast w ubiegłym roku był m. in. Zastępcą Dowódcy Operacji wizyty Ojca Świętego, Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz zabezpieczenia Szczytu NATO w Warszawie.

 •  
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2018 r.