Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r
 • KOMUNIKAT
 •  
 • Odnosząc się do informacji zamieszczonych w artykule redaktora Mariusza Muchy 'Za śmierć syna zapłaci Wam Al-Kaida', opublikowanym w dzienniku Super Express w dniu 30 czerwca 2015 roku, dotyczącym wypłaty odszkodowania po tragicznie zmarłym ppor. Bartoszu Orzechowskim, funkcjonariuszu Biura Ochrony Rządu, pragnę poinformować, iż:
 •  
 • Na podstawie ugody sądowej zawartej w dniu 28 czerwca 2012 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny, pomiędzy małżonką zmarłego funkcjonariusza BOR Bartosza Orzechowskiego, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez BOR, wypłacono wnioskodawczyni zasądzoną kwotę tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze śmiercią męża w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Wypłaty dokonano w II ratach.
 •  
 • Ponadto Biuro Ochrony Rządu wypłaciło wdowie wszystkie należności finansowe, które w czasie służby nabył zmarły funkcjonariusz. Należności wypłacone to: odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jednorazowe odszkodowanie w związku ze śmiercią funkcjonariusza będącego w służbie, ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego, odszkodowanie z tytułu dodatkowego ubezpieczenia pracodawcy. Biuro Ochrony Rządu wypłaciło zasiłki pogrzebowe oraz pokryło wszystkie koszty związane z pogrzebem funkcjonariusza BOR.
 •  
 • W dniu 12 listopada 2012 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa – I Wydział Cywilny z wniosku Bożeny i Andrzeja Orzechowskich o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa. Ugoda z rodzicami Bartosza Orzechowskiego nie została zawarta. Istotnym etapem jest wniesienie sprawy cywilnej przez wnioskodawców do właściwego sprawie sądu. Do dnia dzisiejszego BOR nie otrzymało pozwu w przedmiotowej sprawie.
 •  
 • Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z oświadczeniem pani Bożeny Orzechowskiej, Prezes Rady Ministrów przyznał jej rentę specjalną.
 •  
 • Należy podkreślić, iż w świetle starań poczynionych przez formację celem wsparcia najbliższych zmarłego ppor. Bartosza Orzechowskiego, tytuł artykułu przytoczonego na wstępie stanowi rażącą nadinterpretację i jest nad wyraz krzywdzący dla wizerunku Biura Ochrony Rządu.
 •  
 •  
 • Z poważaniem,
  ppłk Dariusz Aleksandrowicz
  Rzecznik prasowy BOR
 •  
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.