Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Spotkanie w sprawie konkursu 7/2015
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu jest pomysłodawcą projektu budowy systemu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń płynących ze strony bezzałogowych platform mobilnych. Powyższa tematyka była przedmiotem rozważań naukowych podczas konferencji zorganizowanej w dniu 12 czerwca 2015 roku. W konsekwencji podjęto decyzję o zgłoszeniu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tematu projektu naukowo - badawczego, którego efektem będzie budowa systemu przeciwdziałania zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających i jeżdżących). W grudniu ubiegłego roku w ramach realizacji przedmiotowego projektu został wyłoniony Wykonawca - Konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (Lider), Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Nordcom Sp. z o.o. oraz Vortex Sp. z o.o., z którym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę w ramach Konkursu Nr 7/2015. W dniu 18.02.2016 roku w siedzibie Biura Ochrony Rządu odbyło się spotkanie Szefa Biura Ochrony Rządu - płk. Andrzeja PAWLIKOWSKIEGO oraz Zastępców Szefa Biura Ochrony Rządu - płk. dr. Jacka LIPSKIEGO oraz mjr. Tomasza KĘDZIERSKIEGO z przedstawicielami Konsorcjum realizującym przedmiotowy projekt.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2018 r.