Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Warszawa, dnia 18 marca 2016 r
 • OŚWIADCZENIE
 •  
 • Nawiązując do informacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu, dotyczących zdarzenia, które miało miejsce w dniu 4 marca 2016 r. na autostradzie A4, należy wyjaśnić, że Prokuratura Okręgowa w Opolu prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
 •  
 • Równocześnie, w Biurze Ochrony Rządu prowadzone są czynności mające na celu zbadanie postępowania formacji w zakresie zabezpieczenia potrzeb transportowych Prezydenta RP.
 •  
 • Wstępne wnioski z realizowanych w Biurze Ochrony Rządu czynności dały podstawę do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, odpowiedzialnych za nieprawidłowości w ramach obsługi transportowej, jak również stanowiły przesłanki rozwiązywania umów o pracę z pracownikami naruszającymi podstawowe obowiązki pracownicze. Dotychczas zgromadzony materiał uzasadnił również skierowanie przez Szefa Biura Ochrony Rządu do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy BOR, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby podlegającej ochronie BOR.
 •  
 • W Biurze Ochrony Rządu trwa także, zainicjowana na wniosek Szefa BOR, kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 18 marca 2016 r. rozpoczęła się także w Biurze kontrola zespołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 •  
 • Zespół Komunikacji Medialnej i Społecznej
  BOR
 •  
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.