Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • BOR oraz pozostałe służby podległe MSWiA gotowe do zabezpieczenia Szczytu NATO
 •  
 • Szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski, jak również Komendanci Główni Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej przedstawili ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi stan przygotowań swoich formacji do zabezpieczenia szczytu NATO.

  Funkcjonariusze służb podległych MSWiA przygotowali plan współdziałania, który wdrażany był od wielu miesięcy.

  -Współpraca służb w ramach przygotowań do Szczytu NATO trwa od wielu tygodni. Poprzez weryfikację i działania prewencyjne, tylko sobie znanymi metodami, dokładnie sprawdzamy każde miejsce związane z nadchodzącym wydarzeniem - powiedział Szef BOR przedstawiając stan przygotowań do szczytu Paktu Północnoatlantyckiego.

  Podczas Szczytu, BOR zapewni ochronę bezpośrednią dla Sekretarza Generalnego NATO, głów państw, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych, a także szefów międzynarodowych organizacji takich jak ONZ, czy Bank Światowy. BOR zagwarantuje ponadto transport specjalny wymienionym wyżej osobom. Wobec osób objętych ochroną BOR, prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki ochronnej, a także zabezpieczenie pod względem pirotechniczno – radiologicznym oraz biochemicznym. Jesteśmy również odpowiedzialni za zabezpieczenie obiektu głównego szczytu tj. Stadionu Narodowego

  - Dnia 3-go lipca przeszliśmy z fazy planistycznej do realizacji zadań zgodnych z ustawą o BOR przejmując Stadion Narodowy, który koordynujemy w całości wraz z innymi służbami - powiedział Szef BOR.

  W zabezpieczeniu tego obiektu współpracujemy z Policją, SG, PSP, ŻW, ABW, SKW i innymi podmiotami. W blisko 30 szkoleniach specjalistycznych, przygotowujących do zadań związanych ze Szczytem NATO przeszkoliliśmy ponad ¼ stanu osobowego naszej formacji. Szef BOR wprowadził ponadto podwyższony stan gotowości formacji, skutkujący m.in. maksymalizacją dostępnego stanu osobowego.

  - Informuję iż BOR jest przygotowane do Szczytu NATO, pragnę zapewnić, że jesteśmy gotowi do realizacji naszych zadań - podsumował płk Andrzej Pawlikowski.
 •  
 •  
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2018 r.