Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Aktualności - Szczegóły
 
 
 
 
 
 
 • Przyjęliśmy tradycję Kedywu B
 •  
 • Żołnierze Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, to bohaterzy, których zasługi są nie do przecenienia w historii wyzwolenia Polski z rąk okupantów podczas II Wojny Światowej. W swojej bogatej karcie powstańczej, żołnierze Kedywu B realizowali między innymi zadania Oddziału Osłonowego Dowódcy Powstania gen. Antoniego Chruściela „Montera” oraz strzegli Kwatery Głównej komendanta Okręgu Warszawa AK. Te zadania oraz szereg idei przyświecających bohaterom Powstania Warszawskiego są wyjątkowo bliskie sercom i przekonaniom funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Weterani, którym przyszło służyć w Oddziale „B”, pragną aby wspaniała i ciekawa historia, którą tworzyli i której są częścią, została przekazana młodym pokoleniom. Za sprawą silnego uczucia pokrewieństwa służby, weterani Oddziału „B” uznali, że godnym spadkobiercą ich tradycji będzie Biuro Ochrony Rządu.

  To niezwykły zaszczyt dla naszej formacji wiązać się z historią Polski, dziejami Warszawy, losami ludzkimi, z czasami tragicznymi, ale jednocześnie dającymi poczucie wielkiej dumy i podziwu. - powiedział p.o. Szefa BOR płk Tomasz Kędzierski.

  Obecni tutaj żołnierze II Wojny Światowej, potwierdzili czynem swoje oddanie Ojczyźnie. Zapewniamy Was - bohaterscy żołnierze - o naszej trwałej pamięci, szacunku i wielkiej wdzięczności za Waszą postawę. Mam nadzieję, że już wkrótce, będziemy mogli nosić na naszych mundurach, odznakę nawiązującą graficznie do Waszego znaku rozpoznawczego. W ten symboliczny sposób, lecz na trwale, przywoływana będzie pamięć żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego - obrońców, wyzwolicieli, bohaterów. Postawa żołnierzy Oddziału przepełniona odwagą i poświęceniem dla Ojczyzny pozostaje wzorem i inspiracją dla służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. - dodał.

  „Odwrót tylko na noszach” to było hasło przyświecające żołnierzom Kedywu B. To było hasło, które pokazywało etos służby żołnierzy Armii Krajowej. Jestem spokojny o to, że funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą wypełniać swoje zadania jak najrzetelniej, a etos służby nie będzie tylko pojęciem niewypełnionym treścią. Dzięki dzisiejszemu przekazaniu tradycji, jestem o tym przekonany, że będzie wypełniony szlachetną treścią. - podsumował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

  W uroczystym podpisaniu Aktu Przyjęcia Tradycji, wzięli udział Żołnierze Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK: Pani Alicja Maria Przybylska, Pan Robert Marcinkowski i Pan Janusz Polkowski. Biuro Ochrony Rządu reprezentował p.o. Szefa BOR płk Tomasz Kędzierski. Spotkanie z Powstańcami, swoją obecnością uświetnili Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Pan Jan Ołdakowski, a także komendanci służb podległych MSWiA.

 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 •  
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2018 r.