Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Media o BOR
 
 
 
 
 
 
 • Biuro Ochrony Rządu

  KOMUNIKAT PRASOWY
  W sprawie opublikowanego w dniu 13 września 2017 r. artykułu w dzienniku Super Ekspress pt. „Urządzili BORdę w hotelu”, autorstwa Sylwestra Ruszkiewicza.

 • Z uwagi na duże zainteresowanie mediów opisywanym zdarzeniem, poniżej prezentujemy zasadniczą część odpowiedzi udzielonej w dniu 8 września 2017 r. redaktorowi dziennika Super Ekspress na zapytanie skierowanie do Biura Ochrony Rządu.

  „W dniu 19 sierpnia 2017 r. w godzinach popołudniowych do Biura Ochrony Rządu wpłynęła informacja dotycząca naruszenia przez dwóch funkcjonariuszy formacji regulaminu wewnętrznego hotelu znajdującego się na terenie woj. pomorskiego. Z informacji przekazanych do BOR wynikało, że funkcjonariusze naruszyli obowiązujący na terenie hotelu zakaz palenia. Zgodnie z ustalonymi warunkami przebywania w hotelu, za naruszenie przedmiotowego zakazu hotel jest uprawniony do nałożenia kary umownej. Taka kara została na funkcjonariuszy nałożona, a następnie została przez nich w pełnej wysokości uregulowana. Pragnę zaznaczyć, iż zastrzeżenia dotyczące zachowania funkcjonariuszy nie dotyczyły „dewastacji pokoju hotelowego”, a jedynie naruszenia, o którym mowa powyżej. Trudno w tej sytuacji domniemywać, że chodziło o „suto zakrapianą kolację”.

  Z chwilą powzięcia informacji o przedmiotowym zdarzeniu w Biurze Ochrony Rządu zostały wszczęte czynności wyjaśniające, w toku których ustalono, iż mogło dojść do naruszenia dyscypliny służbowej. Jednocześnie nie znaleziono dowodów wskazujących na ewentualną możliwość popełnienia przestępstwa. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzone czynności wyjaśniające wskazywały na możliwość uzasadnionego naruszenia dyscypliny służbowej, decyzją Szefa BOR zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy, które aktualnie pozostaje w toku”.

  Rzecznik prasowy
  Biura Ochrony Rządu
  mjr Katarzyna Kowalewska
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.