Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Wszczęte
 
 
Lista ogłoszeń Wszczęte
Lp. Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert / wniosków upływa Szczegóły
1 10/2017/ZP powyżej 5225 tys. euro 45000000 Przetarg ograniczony w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na Przebudowę budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z infrastrukturą strzelnicy wirtualnej 12.05.2017 godz. 10:00 więcej>>
2 15/2017/ZP powyżej 135 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów i autobusów marki Mercedes-Benz 22.06.2017 r.
godz. 10:00
więcej>>
3 18/2017/ZP poniżej 135 tys. euro 18813000-1
18820000-3
Dostawa obuwia: trzewików letnich, butów specjalnych i obuwia sportowego 30.06.2017 r.
godz. 10:30
więcej>>
4 19/2017/ZP poniżej 135 tys. euro 18223200-0
18234000-8
18114000-1
Dostawa: kurtek ubrania ochronnego, ocieplaczy pod kurki ubrania ochronnego, spodni ochronnych, ocieplaczy pod spodnie ochronne, kombinezonów pirotechnika z tkaniny trudnopalnej, kurtek nieprzemakaln 03.07.2017r.
godz. 10:30
więcej>>
5 9/2017/ZP powyżej 135 tys. euro 45000000-7 Remont budynku nr 7 w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn. 16.05.2017 r.
godz. 10:00
więcej>>
6 n/d n/d n/d PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r. n/d więcej>>
7 zapytanie ofertowe 1 n/d n/d Konserwacja urządzeń klimatycznych w ilości 49 sztuk w obiektach Biura Ochrony Rządu w Warszawie 24.07.2017 r.
godz. 10:00
więcej>>
8 zapytanie ofertowe 7 n/d n/d Zakup 10 usług mobilnego dostępu do internetu 18.07.2017 r.
godz. 16:15
więcej>>
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.