Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Zrealizowane / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 4/2015/ZP
Wartość zamówienia poniżej 134 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 35812000-9
18332000-5
18223200-0
18100000-0
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, koszulo-bluz, kurtek i kombinezonów
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Zrealizowane


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.