Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 10/2015/ZP
Wartość zamówienia powyżej 134 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 09132100-4
09134220-5
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych BOR przez kierowców BOR w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2016-2019
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik Nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik Nr 2 do SIWZ Otwórz
5  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 3a do SIWZ Otwórz
7  Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ Otwórz
8  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
9  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.