Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 9/2015/ZP
Wartość zamówienia poniżej 134 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 30125100-2
30125110-5
30124000-4
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik Nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 1a do SIWZ Otwórz
5  Załącznik Nr 1b do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 1c do SIWZ Otwórz
7  Załącznik Nr 1d do SIWZ Otwórz
8  Załącznik nr 1e do SIWZ Otwórz
9  Załącznik Nr 2 do SIWZ Otwórz
10  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
11  Załącznik Nr 3a do SIWZ Otwórz
12  Załącznik Nr 4 do SIWZ-wzór umowy Otwórz
13  Załącznik Nr 1 do umowy Otwórz
14  Załącznik nr 2 do umowy Otwórz
15  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
16  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.