Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 13/2015/ZP
Wartość zamówienia poniżej 5186 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7
45450000-6
45330000-9
45310000-3
42961100-1
Przedmiot zamówienia Licytacja elektroniczna na Przebudowę wjazdu głównego, wejścia i biura przepustek w obiekcie Podchorązych 38 w Warszawie
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.