Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 21/2015/ZP
Wartość zamówienia poniżej 5186 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7
71221000-3
45111300-1
45421000-4
45450000-6
45311200-2
45232460-4
45232410-9
45233000-9
45233222-1
45342000-6
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na remon budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorązych 38 w Warszawie
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
3  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.