Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 3/2016/ZP
Wartość zamówienia powyżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 32236000-6
32000000-3
32200000-5
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu łączności
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane do Dz. U. U. E. Otwórz
2  Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w Dz. U.U.E. Otwórz
3  SIWZ Otwórz
4  Załącznik Nr 1 do SIWZ Otwórz
5  Załącznik Nr 1a do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 1b do SIWZ Otwórz
7  Załącznik Nr 1c do SIWZ Otwórz
8  Załącznik Nr 1d do SIWZ Otwórz
9  Załącznik Nr 2 do SIWZ Otwórz
10  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
11  Załącznik Nr 3a do SIWZ Otwórz
12  Załącznik Nr 4 do SIWZ Otwórz
13  Wyjaśnienie treści SIWZ Otwórz
14  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Otwórz
15  Załącznik nr 1 po zmianie treści Otwórz
16  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 2 Otwórz
17  Załącznik nr 1 po zmianie treści - 2 Otwórz
18  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
19  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.