Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Unieważnione / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 7/2016/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 34110000-1
34113000-2
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. samochodu osobowego typu VAN z napędem na cztery koła
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Unieważnione


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik Nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 1a do SIWZ Otwórz
5  Załącznik Nr 2 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
7  Załącznik Nr 3a do SIWZ Otwórz
8  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
9  Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ Otwórz
10  Załącznik Nr 1a do SIWZ - po zmianach Otwórz
11  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Otwórz
12  Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 2 Otwórz
13  Załącznik nr 1a do SIWZ - po zmianach - 2 Otwórz
14  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
15  Informacja o unieważnieniu Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.