Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 13/2016/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 34351100-3
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do samochodów
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik Nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik Nr 2 do SIWZ Otwórz
5  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 3a do SIWZ Otwórz
7  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
8  Wyjaśnienie treści SIWZ Otwórz
9  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
10  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.