Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 23/2016/ZP
Wartość zamówienia powyżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 71221000-3
71220000-6
71250000-5
71320000-7
71330000-7
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowej: Część I zamówienia –„Remont i docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku nr 1 w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie”. Część II zamówienia –„Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku nr 1 w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie”.
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
3  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.