Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 33/2016/ZP
Wartość zamówienia powyżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 34110000-1
34113000-2
Przedmiot zamówienia Dostawa 6 szt. samochodów osobowych 5-miejscowych typu SUV zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Termin składania ofert / wniosków upływa --
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
3  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.