Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 43/2016/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 48820000-2
32420000-3
30214000-2
Przedmiot zamówienia Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemu do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji zgodnie z wymaganiami technicznymi opisanymi w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f do SIWZ
Termin składania ofert / wniosków upływa
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
3  Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
4  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.