Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Unieważnione / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 45/2016/ZP
Wartość zamówienia powyżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 09300000-2
65310000-9
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Biuro Ochrony Rządu w m. Raducz i m. Gdańsk.
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Unieważnione


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik Nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik Nr 2 do SIWZ Otwórz
5  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 4 do SIWZ Otwórz
7  Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ Otwórz
8  Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach Otwórz
9  Informacja o unieważnieniu postępowania Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.