Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 51/2016/ZP
Wartość zamówienia poniżej 134 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 48000000-8
48219300-9
48214000-1
48170000-0
Przedmiot zamówienia Dostawa aplikacji kadrowo-płacowej
Termin składania ofert / wniosków upływa
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
3  Informacja o unieważnieniu postepowania Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.