Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 2/2017/ZP
Wartość zamówienia powyżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 35812000-9
18332000-5
18223200-0
18234000-8
18100000-0
18110000-3
18114000-1
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczami, spodnie ochronne z ocieplaczami, mundury polowe letnie i zimowe, koszulo-bluzy polowe, bluzy i spodnie kombinezonu ćwiczebnego, kombinezony, kurtki wyjściowe i kurtki ocieplone.
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie Otwórz
3  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
4  Informacja o unieważnieniu części VI postępowania Otwórz
5  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.