Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 5/2017/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 33760000-5
33770000-8
33741200-8
39800000-0
39224000-8
39225600-1
39298000-7
39298900-6
33711140-9
44511000-5
Przedmiot zamówienia Dostawa środków czystości dla Biura Ochrony Rządu
Termin składania ofert / wniosków upływa 22.02.2017 r.
godz. 10:30
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 1a do SIWZ Otwórz
5  Załącznik nr 2 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik Nr 3 do SIWZ Otwórz
7  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
8  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Otwórz
9  Załącznik 1a po zmianach treści SIWZ Otwórz
10  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Otwórz
11  Informacja z otwarcia ofert Otwórz
12  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
13  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art 94 ust 3 Otwórz
14  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.