Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Wszczęte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny n/d
Wartość zamówienia n/d
Wspólny słownik zamówień (CPV) n/d
Przedmiot zamówienia n/d
Termin składania ofert / wniosków upływa n/d
Status Wszczęte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.