Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Wszczęte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 10/2017/ZP
Wartość zamówienia powyżej 5225 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000
Przedmiot zamówienia Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z infrastrukturą strzelnicy wirtualnej
Termin składania ofert / wniosków upływa 12.05.2017
godz. 10:00
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Wniosek o dopuszenie do udziału w postępowaniu Otwórz
3  Załącznik Nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Otwórz
4  Załącznik Nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Otwórz
5  Załącznik Nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Otwórz
6  Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu Otwórz
7  Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu 2 Otwórz
8  Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu 3 Otwórz
9  Informacja z otwarcia ofert Otwórz
10  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
11  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.