Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 9/2017/ZP
Wartość zamówienia powyżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7
Przedmiot zamówienia Robota budowlana polegająca na remoncie budynku nr 7 w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn wykonana zgodnie z załącznikami 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 5 do SIWZ.
Termin składania ofert / wniosków upływa 16.05.2017 r.
godz. 10:00
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 1a do SIWZ Otwórz
5  Załącznik nr 1b do SIWZ Otwórz
6  Załącznik nr 1c do SIWZ Otwórz
7  Załącznik nr 1d do SIWZ Otwórz
8  Załącznik nr 1e do SIWZ Otwórz
9  Załącznik nr 1f do SIWZ Otwórz
10  Załącznik nr 2 do SIWZ Otwórz
11  Załącznik nr 3 do SIWZ Otwórz
12  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
13  Załącznik nr 5 do SIWZ Otwórz
14  Załącznik nr 6 do SIWZ Otwórz
15  JEDZ: xml do strony ESPD Otwórz
16  Wyjaśnienie treści SIWZ Otwórz
17  Informacja z otwarcia ofert Otwórz
18  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
19  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
20  Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.