Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Unieważnione / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 17/2017/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 55100000-1
55300000-3
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na usługę obejmująca: zakwaterowanie funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu; wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu
Termin składania ofert / wniosków upływa ---
Status Unieważnione


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  Informacja o unieważnieniu postępowania Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.