Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Rozstrzygnięte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 19/2017/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 18223200-0
18234000-8
18114000-1
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na dostawę: kurtek ubrania ochronnego, ocieplaczy pod kurki ubrania ochronnego, spodni ochronnych, ocieplaczy pod spodnie ochronne, kombinezonów pirotechnika z tkaniny trudnopalnej, kurtek nieprzemakalnych z podpinką.
Termin składania ofert / wniosków upływa 03.07.2017r.
godz. 10:30
Status Rozstrzygnięte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 1a do SIWZ Otwórz
5  Załącznik nr 1b do SIWZ Otwórz
6  Załącznik nr 1c do SIWZ Otwórz
7  Załącznik nr 2 do SIWZ Otwórz
8  Załącznik nr 3 do SIWZ Otwórz
9  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
10  Wyjaśnienie treści SIWZ Otwórz
11  Wyjaśnienie treści SIWZ - 2 Otwórz
12  Informacja z otwarcia ofert Otwórz
13  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
14  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.