Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Wszczęte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 21/2017/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 70220000-9
Przedmiot zamówienia Przetarg nieograniczony na usługę wynajmu obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy
Termin składania ofert / wniosków upływa 07.09.2017 r.
godz. 10:00
Status Wszczęte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 2 do SIWZ Otwórz
5  Załącznik nr 3 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
7  Informacja z otwarcia ofert Otwórz
8  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.