Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Wszczęte / Szczegóły
 
 
 
Informacje o ogłoszeniu
1. Informacje ogólne
Nr referencyjny 23/2017/ZP
Wartość zamówienia poniżej 135 tys. euro
Wspólny słownik zamówień (CPV) 34110000-1
Przedmiot zamówienia Dostawa dwóch samochodów osobowych o parametrach określonych w załączniku nr 1
Termin składania ofert / wniosków upływa 12.09.2017 r.
godz. 10:30
Status Wszczęte


2. Lista informacji do ogłoszenia
Lp. Opis Plik
1  Ogłoszenie o zamówieniu Otwórz
2  SIWZ Otwórz
3  Załącznik nr 1 do SIWZ Otwórz
4  Załącznik nr 1a do SIWZ Otwórz
5  Załącznik nr 2 do SIWZ Otwórz
6  Załącznik nr 3 do SIWZ Otwórz
7  Załącznik nr 4 do SIWZ Otwórz
8  Wyjaśnienie treści SIWZ Otwórz
9  Wyjaśnienie treści SIWZ - 2 Otwórz
10  Informacja z otwarcia ofert Otwórz
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.