Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Zamówienia publiczne i logistyka
 
 
 
Strona główna / Zamówienia publiczne i logistyka / Zamówienia publiczne / Zrealizowane / Archiwum
 
 
Lista ogłoszeń Zrealizowane
Lp. Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert / wniosków upływa Szczegóły
1 1/2007/log poniżej 60 000 EURO 25111000-2 Dostawa zimowego ogumienia trakcyjnego --- więcej>>
2 1/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 18800000-7
18813000-1
18813200-3
18820000-3
18830000-6
Dostawa obuwia --- więcej>>
3 1/2010/ZP powyżej 125 tys. euro 64211000-8
64212000-5
72400000-4
Kompleksowa obsługa łączności stacjonarnej, GSM oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. --- więcej>>
4 10/2007/log poniżej 60 000 EURO 21100000-4, 24620000-6, 25200000-3, 24300000-7, 28520000-9, 28600000-8, 30100000-0. Dostawa papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz artykułów biurowych. --- więcej>>
5 10/2008/ZP powyżej 133 tys.euro 34121000-1 Dostawa autobusów --- więcej>>
6 10/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 30125100-2
30192113-6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących ---- więcej>>
7 10/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 32236000-6
32200000-5
Dostawa radiotelefonów oraz akcesoriów do radiotelefonów konwencjonalnych. --- więcej>>
8 10/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 64214100-0 Usługi telekomunikacyjne w systemie łączności satelitarnej --- więcej>>
9 10/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 45421148-3
45111300-1
45310000-3
45453000-7
Wymiana krat nożycowych na bramy segmentowe oraz wymiana bram harmonijkowych i uchylnych na bramy harmonijkowe w budynku garażowo-obsługowym w ob. Podchorążych 32 w Warszawie --- więcej>>
10 10/2014/ZP poniżej 134 tys. Euro 18223200-0 Dostawa przedmiotow zaopatrzenia mundurowego - kurtek --- więcej>>
11 11/2010/ZP powyżej 125 tys. euro 34121000-1 Dostawa dwóch autobusów ------ więcej>>
12 11/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 32231000-1 Dostawa mobilnych systemów telewizji ochronnej --- więcej>>
13 11/2012/ZP poniżej 5 000 tys. euro 45252000-8 Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 350 RLM- przebudowa, rozbudowa budynku kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w miejscowości Raducz --- więcej>>
14 11/2013/ZP poniżej 130 tys. Euro 72400000-4 Świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu --- więcej>>
15 12/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 64200000-8
64210000-1
64211000-8
Świadczenie usług telekomunikacyjnych --- więcej>>
16 12/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 30213000-5
30237200-1
32420000-3
30212100-9
30237000-9
Dostawa akcesoriów i urzadzeń sieciowych, zestawów komputerowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych --- więcej>>
17 12/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 38582000-8 Dostawa urządzenia do kontroli bagażu na samochodzie i dwóch aparatów rentgenowskich do prześwietlania bagażu --- więcej>>
18 12/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia letniego i całorocznego do samochodów osobowych, terenowych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
19 12/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 30125110-5
30125100-2
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących --- więcej>>
20 12/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 30214000-2 Dostawa zestawów komputerowych --- więcej>>
21 13/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 25111000-2
25111320-1
25111310-8
Dostawa ogumienia letniego, całorocznego do samochodów i autobusów --- więcej>>
22 13/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 32200000-5 Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych oraz radiotelefonu bazowego - retransmisyjnej stacji trankingowej --- więcej>>
23 14/2007/log poniżej 60 000 EURO 8.13.34.00-4, 18.22.32.00-0, 18.44.32.20-5, 17.28.21.40-5, 18.23.40.00-8, 18.32.10.00-5, 18.13.00.00-9, 18.14.10.00-9, 18.11.40.00-1, 18.42.20.00-3 Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
24 14/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 55000000-0 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy i pracowników BOR ---- więcej>>
25 14/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 38622000-1 35121800-6 Dostawa dziesięciu luster samochodowych oraz trzydziestu luster teleskopowych wypukłych --- więcej>>
26 14/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 35812000-9
18223200-0
18234000-8
18114000-1
18100000-0
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, kurtek, spodni i kombinezonów --- więcej>>
27 14/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 30125100-2
30125110-5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących --- więcej>>
28 15/2007/log poniżej 60 tys. euro 25230000-2
17231000-0
Dostawa wykładzin podłogowych i profili cokołowych przypodłogowych --- więcej>>
29 15/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 18131100-7 Dostawa zintegrowanych kamizelek balistyczno-taktycznych z systemem samowyczepnym --- więcej>>
30 15/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 38434000-6 Dostawa przenośnego analizatora substancji niewiadomego pochodzenia --- więcej>>
31 15/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 42924740-8 Dostawa myjni portalowej z posadowieniem i uruchomieniem --- więcej>>
32 15/2014/ZP powyżej 134 tys. euro 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych, ochronnych --- więcej>>
33 16/2007/log poniżej
60 tys. euro
90000000-7 Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
34 16/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 64.21.41.00-0 Usługi telekomunikacyjne w systemie łączności satelitarnej --- więcej>>
35 16/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 30213000-5 Dostawa zestawów komputerowych --- więcej>>
36 16/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 33168100-6 Dostawa 2 wideoendoskopów --- więcej>>
37 16/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 32000000-3
32531000-4
Dostawa sprzętu i wyposażenia łączności --- więcej>>
38 16/2013/ZP poniżej 130 tys. Euro 38820000-9 Dostawa taktycznego robota miotanego --- więcej>>
39 16/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 18813000-1 Dostawa obuwia: trzewików letnich i zimowych oraz obuwia specjalnego --- więcej>>
40 17/2007/log poniżej 60 tys. euro 25222100-4
24511310-5
24250000-1
24513100-4
17214300-8
24521500-7
24511320-8
24511300-2
24513293-3
24523294-0
24513291-9
24550000-1
Dostawa środków czystości --- więcej>>
41 17/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 32330000-5
31620000-8
Dostawa sprzętu do telewizji ochronnej --- więcej>>
42 17/2010/ZP powyżej 125 tys. euro 55100000-1
55300000-3
Usługi obejmujące zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
43 17/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 35812000-9
18114000-1
18223200-0
18234000-8
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego:mundurów polowych, kombinezonów, kurtek pirotechnika, kurtek i spodni ochronnych --- więcej>>
44 17/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 35812000-9
18332000-5
18223200-0
18114000-1
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, koszulo-bluz, kurtek i kombinezonów --- więcej>>
45 18/2007/log poniżej
60 tys. euro
24100000-5
24270000-7
24300000-7
24620000-6
24700000-1
Dostawa chemii budowlanej --- więcej>>
46 18/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 17200000-4
18223200-0
17281130-5
17282130-2
18422000-3
17214100-6
18412100-1
17261132-3
18130000-9
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
47 18/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 3430000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki Mercedes --- więcej>>
48 18/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 30125100-2 30125110-5 30125120-8 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. --- więcej>>
49 18/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 30125100-2
30125110-5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących --- więcej>>
50 18/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 34990000-3 Dostawa pięciu wykrywaczy materiałów wybuchowych --- więcej>>
51 19/2007/log poniżej
60 tys. euro
25235000-7
31150000-2
31200000-8
31300000-9
31500000-1
31600000-2
31700000-3
Dostawa materiałów elektrycznych --- więcej>>
52 19/2008/ZP poniżej 5150 tys. euro 45200000-9
45262100-2
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45400000-1
45440000-3
45442110-1
45450000-6
45453000-7
Remont ścian osłonowych i wykonanie elewacji budynku --- więcej>>
53 19/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 35113410-6 42514340-8 18444100-4 Dostawa indywidualnych środków ochrony przed skażeniami --- więcej>>
54 19/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 85147000-1
85140000-2
Usługi medyczne - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy --- więcej>>
55 19/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 38434000-6 Dostawa przenośnego analizatora substancji niewiadomego pochodzenia --- więcej>>
56 19/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 32420000-3
32413100-2
Dostawa urządzeń sieciowych --- więcej>>
57 2/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 18115000-8,
18223200-0,
18131000-6,
18114000-1,
18443320-5,
18130000-9
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
58 2/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 39800000-0
33760000-5
39811100-1
39811000-0
39830000-9
39831000-6
39831240-0
39831300-9
39831600-2
39833000-0
Dostawa środków czystości --- więcej>>
59 2/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 34114122-0 Dostawa ambulansu sanitarnego --- więcej>>
60 2/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 32236000-6 Dostawa zestawów radiotelefonów nasobnych oraz radiotelefonu bazowego - cyfrowego przemiennika radiokomunikacyjnego --- więcej>>
61 20/2007/log poniżej 60 000 EURO 36112200-5, 36131400-2. Dostawa mebli biurowych i wyposażenia internatu --- więcej>>
62 20/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 30125100-2
30192113-6
30211200-3
30231200-9
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i tonerów do kserokopiarek oraz 4 szt. drukarek --- więcej>>
63 20/2011/ZP powyżej 125 tys.euro 34110000-1 Dostawa 16 samochodów osobowych 5 miejscowych --- więcej>>
64 20/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 32000000-3 Dostawa taktycznych ochronników słuchu z możliwością współpracy z radiotelefonem GP-340/GP-360 oraz Kenwood NX-200 --- więcej>>
65 20/2013/ZP ponizej 130 tys. euro 32420000-3
48820000-2
48821000-9
30214000-2
Dostawa urządzeń teleinformatycznych --- więcej>>
66 21/2007/log poniżej 60 000 EURO 33282000-0. Dostawa urządzenia rentgenowskiego do kontroli bagażu --- więcej>>
67 21/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 34420000-3 Dostawa sprzętu i materiałów do rozbudowy sieci LAN --- więcej>>
68 21/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 32200000-5 Dostawa modułów szyfrujących do radiotelefonów konwencjonalnych w ilości 62 szt --- więcej>>
69 21/2010/ZP powyżej 125 tys. euro 34110000-1 Dostawa czternastu samochodów osobowych reprezentacyjnych --- więcej>>
70 21/2013/ZP poniżej 5000 tys. euro 45310000-9
45314200-3
45314300-4
45315600-4
Budowa kabla zasilajacego budynek nr 21 w obiekcie przy ul. Podchorązych 38 w Warszawie --- więcej>>
71 21/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 32200000-5 Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych. --- więcej>>
72 22/2007/log poniżej 60 000 EURO 29711110-0, 29711000-6, 29711361-4, 36131000-8, 36671150-1, 28218100-4, 28512910-6, 36671130-5. Dostawa sprzętu żywnościowego i wyposażenia miejsc zbiorowego żywienia --- więcej>>
73 22/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 33.16.81.00-6 Dostawa wideoendoskopu --- więcej>>
74 22/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 35412500-0 Dostawa ruchomego stanowiska kierowania --- więcej>>
75 22/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 35812000-9 18223200-0 18235400-9 18114000-1 18234000-8 18412000-0 18100000-0 Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
76 22/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 37440000-4
37441100-2
37441300-4
37441400-5
Dostawa sprzętu do ćwiczeń fizycznych --- więcej>>
77 22/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 32000000-3 Modernizacja i rozbudowa systemów techniki ochronnej --- więcej>>
78 23/2007/log poniżej 60 000 EURO 55.30.00.00-3, 55.10.00.00-1 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy --- więcej>>
79 23/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 34114122-0 Dostawa 1 ambulansu sanitarnego --- więcej>>
80 23/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 55000000-0 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyzywienia funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
81 23/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 85140000-2 Wykonywanie szczepień ochronnych funkcjonariuszom i pracownikom BOR --- więcej>>
82 23/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 18813000-1 18820000-3 Dostawa obuwia --- więcej>>
83 24/2006/log powyżej 60 000 EURO 17261132-3, 17281130-5, 17212000-1, 17212500-6, 17212100-2, 17214100-6 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
84 24/2007/log poniżej 60 000 EURO 55300000-3, 55100000-1 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy --- więcej>>
85 24/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 31621100-6 Dostawa urządzeń systemu kontroli dostępu KANTECH --- więcej>>
86 24/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 32236000-6
32200000-5
Dostawa radiotelefonów konwencjonalnych przewoźnych oraz akcesoriów do radiotelefonów konwencjonalnych --- więcej>>
87 24/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 55100000-1
55300000-3
Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia --- więcej>>
88 24/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 35124000-9 Dostawa czterech wykrywaczy złącz nieliniowych --- więcej>>
89 24/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 30236000-2
30213100-6
30213300-8
30232110-8
30233000-1
30233100-2
32420000-3
Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyki --- więcej>>
90 24/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 32552430-0 Dostawa systemu szyfrowania transmisji danych w sieci IP --- więcej>>
91 24/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 34110000-1 Dostawa dwóch samochodów osobowych powyżej 5 miejsc --- więcej>>
92 24/2015/ZP poniżej 134 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do samochodów --- więcej>>
93 25/2007/log powyżej 60 tys. euro 45.22.36.00-2
45.23.13.00-8
45.23.32.00-1
45.32.10.00-3
45.42.11.14-6
45.23.14.00-9
45.40.00.00-1
Budowa bazy socjalnej przewodników i psów specjalnych - II etap --- więcej>>
94 25/2008/ZP powyżej 133 tys. euro 34110000-1 Dostawa 5 samochodów osobowych reprezentacyjnych --- więcej>>
95 25/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 38434000-6 Dostawa przenośnych analizatorów substancji niewiadomego pochodzenia w ilości 2 kpl. --- więcej>>
96 25/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 38552000-9 Dostawa dziesięciu mierników gazowych --- więcej>>
97 25/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 64211000-8
64211100-9
64211200-0
64212000-5
64212100-6
64212300-8
72400000-4
32252000-4
32552410-4
Kompleksowa obsługa łączności stacjonarnej, GSM oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu --- więcej>>
98 25/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 32420000-3
30214000-2
30213100-6
30232110-8
Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu Notebook oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych --- więcej>>
99 26/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 55000000-0 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyzywienia funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
100 26/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 34110000-1, 34113000-2 Dostawa dziewięciu samochodów osobowych 5-miejscowych --- więcej>>
101 26/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 38820000-9 Dostawa małego robota do rozpoznania --- więcej>>
102 26/2013/ZP poniżej 130 tys. Euro 18223200-0
18114000-1
18234000-8
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: kombinezonów, kurtek pirotechnika, kurtek i spodni ochronnych. --- więcej>>
103 27/2006/log poniżej 60 000 EURO 45260000-7, 45450000-6 Remont dachu budynku nr 23 w obiekcie przy ul Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
104 27/2007/log powyżej 60 000 EURO 30.23.10.00-7, 30.24.13.10-6, 30.21.70.00-3, 30.21.70.00-4, 30.23.11.00-8, 30.23.32.31-9, 30.26.10.00-6 Dostawa oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych --- więcej>>
105 27/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 32200000-5
32236000-6
Dostawa radiotelefonów z modułami szyfrującymi, akcesoriów do radiotelefonów oraz komunikacyjnych ochronników słuchu --- więcej>>
106 27/2010/ZP powyżej 125000 euro 34110000-1, 34113000-2 Dostawa czterech samochodów osobowych 5-miejscowych typu SUV --- więcej>>
107 27/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 32231000-1 38115000-4 Dostawa przenośnego, radarowego systemu ochrony z kamerą termowizyjną --- więcej>>
108 27/2012/ZP poniżej 5 000 tys. euro 45260000-7
45261000-4
45262660-5
45310000-3
45312311-0
45262690-4
Remont dachu budynku nr 29 w m. Raducz --- więcej>>
109 27/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 18813000-1 Dostawa trzewików zimowych --- więcej>>
110 28/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 64210000-1
64212000-5
64216110-7
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i modemami --- więcej>>
111 28/2009/ZP powyżej 133 tys.euro 09132100-4, 09134220-5 Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych BOR przez kierowców BOR w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2010-2012 --- więcej>>
112 28/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 32236000-6, 32200000-5, 32000000-3 Dostawa końcowych urządzeń łączności radiowej, sprzętu, materiałów i wyposażenia łączności --- więcej>>
113 28/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 48773100-8 30232100-5 Dostawa elementów Systemu Wydruku Poufnego --- więcej>>
114 28/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 34990000-3 Dostawa sześciu wykrywaczy materiałów wybuchowych --- więcej>>
115 28/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 71220000-6
71320000-7
Opracowanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa wjazdu głównego, wejścia i biura przepustek w ob. Podchorążych 38 --- więcej>>
116 29/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 34110000-1 Dostawa 1 samochodu ciężarowo-osobowego powyżej 5 miejsc --- więcej>>
117 29/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 32540000-0 Modernizacja centrali telefonicznej --- więcej>>
118 29/2011/ZP powyżej 125 tys. euro 34134100-6 Dostawa dwóch samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 t z windą --- więcej>>
119 29/2012/ZP poniżej 5 000 tys. euro 45210000-2
45111300-1
45421000-4
45430000-0
45450000-6
45331200-8
45330000-9
45310000-3
45231100-6
45232410-9
45233000-9
45233222-1
45342000-6
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 21 przy ul. Podchorązych 38 w Warszawie --- więcej>>
120 29/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 32320000-2 Dostawa siedmiu telewizyjnych zestawów inspekcyjnych --- więcej>>
121 3/2007/log poniżej
60 tys. euro
78100000-8
78310000-3
78160000-6
78170000-9
Wykonanie druków,wyrobów introligatorskich,tarcz strzeleckich,kalendarzy i terminarzy --- więcej>>
122 3/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 35812000-9
18223200-0
18412000-0
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
123 3/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia letniego, całorocznego do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
124 3/2011/ZP powyżej 125 tys.euro 38582000-8
34113000-2
Dostawa urządzeń rtg --- więcej>>
125 30/2006/log poniżej 60 000 EURO 28812200-9 Zakup wykładzin podłogowych i listew cokołowych --- więcej>>
126 30/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 32000000-3 Dostawa zestawu telewizji ochronnej --- więcej>>
127 30/2012/ZP poniżej 5 000 tys. euro 45110000-1
34928200-0
45112000-5
45236000-0
90500000-2
Remont elementów strzelnicy w Raduczu, powiat Skierniewice --- więcej>>
128 30/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 38820000-9 Dostawa dwóch taktycznych robotów miotanych --- więcej>>
129 31/2006/log poniżej 60 000 EURO 24300000-7 Zakup chemii budowlanej --- więcej>>
130 31/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 48000000-8
32420000-3
Dostawa wyposażenia i oprogramowania informatycznego --- więcej>>
131 31/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 38546000-4
34113000-2
Dostawa zestawu rozpoznania pirotechnicznego na samochodzie --- więcej>>
132 31/2011/ZP powyżej 125 tys. euro 34113000-2 Część I – dostawa dwóch samochodów osobowo-terenowych
Część II – dostawa dwóch samochodów osobowo-terenowych
--- więcej>>
133 31/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 85140000-2 Wykonywanie szczepień ochronnych funkcjonariuszom i pracownikom BOR --- więcej>>
134 32/2006/log poniżej 60 000 EURO 31100000-7, 31200000-8, 31300000-9, 31500000-1 Materiały elektryczne --- więcej>>
135 32/2007/log powyżej 137 tys. euro 34110000-1
34113000-2
Dostawa samochodów osobowych --- więcej>>
136 32/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 09211100-2
09211000-1
09211200-3
09211400-5
09211600-7
09211610-0
09211650-2
24951100-6
09240000-3
Dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów oraz płynów specjalnych w celu zabezpieczenia eksploatacji pojazdów samochodowych BOR w latach 2010 – 2012 --- więcej>>
137 32/2010/ZP poniżej 125 000 tys.euro 55100000-1 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia --- więcej>>
138 32/2011/ZP powyżej 125 tys. euro 38582000-8
34113000-2
Dostawa urządzenia rtg do kontroli bagażu na samochodzie --- więcej>>
139 32/2012/ZP poniżej 5 000 tys. EURO 45450000-6
45111300-1
45330000-9
45310000-3
45430000-0
Remont łazienek w budynku administracyjnym przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie --- więcej>>
140 32/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych, ochronnych --- więcej>>
141 32/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do samochodów --- więcej>>
142 33/2007/log poniżej 60 000 EURO 19313000-3, 19313200-5, 18511000-4, 17221100-8, 19221000-1, 19314000-0, 19330000-8. Dostawa obuwia, rękawiczek skórzanych, walizek-neseserów i toreb podróżnych --- więcej>>
143 33/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352300-2
34350000-5
Dostawy ogumienia zimowego, całorocznego do samochodów osobowych, ciężarowych --- więcej>>
144 33/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 30213000-5, 32420000-3 Dostawa komputerów oraz dodatkowego wyposażenia teleinformatycznego --- więcej>>
145 33/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 32320000-2 Dostawa 4 telewizyjnych zestawów inspekcyjnych oraz 10 telewizyjnych zestawów inspekcyjnych małych --- więcej>>
146 33/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 34152000-7 Zakup CELI STRZELNICZYCH -systemu 5 bezprzewodowych obrotników lekkich figur z osłonami balistycznymi z 2 pulpitami sterowniczymi wraz z adaptacją systemu --- więcej>>
147 33/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 32236000-6 Dostawa radiotelefonów cyfrowych oraz akcesoriów do radiotelefonów --- więcej>>
148 34/2006/log poniżej 60 000 EURO 29700000-6 Sprzęt żywnościowy i mundurowy --- więcej>>
149 34/2007/log poniżej 60 000 EURO 32170000-5 Dostawa i instalacja 10 kart ELU 28 wraz z licencją i okablowaniem do centrali telefonicznej MD110 w wersji oprogramowania BC 11 --- więcej>>
150 34/2009/ZP poniżej 133 tys.euro 80510000-2, 55000000-0 Usługi przeszkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy BOR --- więcej>>
151 34/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 80500000-9 Usługa kursu językowego (j. rosyjski, niemiecki i angielski) --- więcej>>
152 34/2011/ZP powyżej 125 tys.euro 55100000-1
55300000-3
Usługa obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
153 34/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do samochodów --- więcej>>
154 34/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 71220000-6
71320000-7
Opracowanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa bud. nr 9 w ob. Podchorążych 38 --- więcej>>
155 35/2006/log poniżej 60 000 EURO 18321000-5, 18310000-5 Spodenki gimanstyczne, koszule, bluzki --- więcej>>
156 35/2007/log poniżej 60 000 EURO 30125100-2 Dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego --- więcej>>
157 35/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 30213000-5
30241310-6
30217200-5
Dostawa akcesoriów i urządzeń sieciowych, sprzętu, akcesoriów, oprogramowania i zestawów komputerowych --- więcej>>
158 35/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 90000000-7 Wywóz nieczystości stałych z obiektów BOR --- więcej>>
159 35/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 18317000-4 Dostawa skarpet --- więcej>>
160 35/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 48773100-8
48821000-9
Dostawa elementów Systemu Wydruku Poufnego --- więcej>>
161 35/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
162 35/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 34110000-1 Dostawa dwóch samochodów osobowych, ochronnych powyżej 5 miejsc. --- więcej>>
163 36/2007/log poniżej 60 000 EURO 17.28.11.30-5, 17.21.41.00-6, 18.32.10.00-5, 17.28.21.30-2, 17.26.11.32-3, 18.45.20.00-2, 17.26.11.41-9, 18.31.00.00-5 Dostawa koszul, bluzek, swetrów, ręczników, skarpet, spinek do mankietów, sznurów galowych, bielizny osobistej oraz oznak haftowanych --- więcej>>
164 36/2008/ZP powyżej 133 tys. euro 34110000-1 Dostawa 13 samochodów osobowych 5 miejscowych --- więcej>>
165 36/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 85100000-0 Usługi medyczne- badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy --- więcej>>
166 36/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 18424000-7 Dostawa rękawic --- więcej>>
167 36/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 15981000-8
15842000-2
15871000-4
15871230-5
15871250-1
15411210-7
15872400-5
15840000-8
15614100-6
Dostawa artykułów żywnościowych --- więcej>>
168 36/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 35812000-9
18223200-0
18234000-8
18235400-9
18332000-5
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, ubrań ochronnych, kamizelek odblaskowych i koszulo-bluz --- więcej>>
169 36/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 35812000-9 Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - mundurów polowych --- więcej>>
170 36/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 35812000-9 Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - mundurów polowych --- więcej>>
171 37/2006/log poniżej 60 000 EURO 85147000-1 Zakup usług medycznych dla Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
172 37/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 18813000-1, 18425000-1 Dostawa obuwia i pasów --- więcej>>
173 37/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 34142100-5 Dostawa samochodu (furgon) o DMC do 3,5 tony, 5 miejscowego z windą --- więcej>>
174 37/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 18813000-1
18832000-0
Dostawa obuwia: trzewików letnich, trzewików zimowych, trzewików roboczych, trzewików i półbutów funkcjonariusza --- więcej>>
175 37/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 32420000-3
30213100-6
30232110-8
Dostawa komputerów przenośnych oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych --- więcej>>
176 38/2006/log poniżej 60 000 EURO 55321000-6, 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie 3 funkcjonariuszy BOR w dniach 26.06 - 29.06.2006 r. w m. Poznań --- więcej>>
177 38/2007/ZP powyżej 137 tys. euro 34110000-1 Dostawa 7 samochodów osobowych reprezentacyjnych --- więcej>>
178 38/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 38434560-9 Dostawa przenośnych wykrywaczy gazowych materiałów wybuchowych (4 kpl) --- więcej>>
179 38/2009/ZP powyżej 125 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych częsci zamiennych do samochodów marki BMW, w latach 2010-2012 oraz dostarczenie i uruchomienie oprogramowania komputerowego --- więcej>>
180 38/2010/ZP powyżej 125 tys. euro 35812000-9
18223200-0
18332000-5
18114000-1
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: umundurowania polowego, kurtek i spodni, koszulo-bluz --- więcej>>
181 38/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 34136100-0 Dostawa samochodu dostawczego 5 miejscowego z zamkniętą skrzynią ładunkową --- więcej>>
182 38/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 34520000-8 Dostawa łodzi motorowej --- więcej>>
183 39/2006/log powyżej 60 000 EURO 18100000-0, 18133400-4, 18223200-0, 18130000-9, 18114000-1, 18132000-3 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (mundury polowe,kurtki, kombinezony,kamizelki, ubrania warsztatowca) --- więcej>>
184 39/2007/ZP powyżej 137 tys. euro 34110000-1 Dostawa 3 samochodów osobowych powyżej 5 miejsc i 1 samochodu osobowego powyżej 5 miejsc --- więcej>>
185 39/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 35124000-9 Dostawa bramek do wykrywania metalu i ręcznych wykrywaczy metalu --- więcej>>
186 39/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 34110000-1 Dostawa siedmiu samochodów osobowych powyżej 5 miejsc --- więcej>>
187 39/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 18813000-1
18820000-3
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: trzewików, półbutów i obuwia sportowego --- więcej>>
188 39/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 32531000-4 Dostawa telefonów satelitarnych oraz satelitarnych terminali do transmisji danych --- więcej>>
189 39/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 48900000-7
72222300-0
48771000-3
48220000-6
48170000-0
48980000-1
48710000-8
48990000-4
Zakup usługi subskrypcji i aktualizacji oprogramowania --- więcej>>
190 4/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 24000000-4, 25222100-4, 24511310-5, 24220000-1, 24513100-4, 17214300-8, 24513100-4, 24521500-7, 24511300-2, 24511320-8, 24513293-3, 24513294-0, 24250000-1 Dostawa środków czystości --- więcej>>
191 4/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 42961100-1 Dostawa bramek tripodowych - przejść kontroli dostępu oraz akcesoriów i urządzeń do systemu kontroli dostępu. --- więcej>>
192 4/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 55100000-1
55300000-3
Usługa: zakwaterowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i wyżywienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
193 4/2013/ZP poniżej 130 tys. EURO 64214100-0 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie łączności satelitarnej --- więcej>>
194 4/2014/ZP poniżej 134 tys. Euro 35812000-9
18223200-0
18332000-5
Dostawa przedmiotow zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, kurtek i koszulo - bluz --- więcej>>
195 40/2006/log poniżej 60 000 EURO 29660000-3 Pałki typu TONFA z uchwytem --- więcej>>
196 40/2008/ZP powyżej 133 tys.euro 3858200-8 Dostawa 6 aparatów RTG do prześwietlania bagażu --- więcej>>
197 40/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 34113000-2 Dostawa jednego samochodu osobowo - terenowego --- więcej>>
198 40/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 18931000-4
18424000-7
39540000-9
18425000-4
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: rękawiczek, rękawic, sznurów, pasków, toreb i walizek --- więcej>>
199 40/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 32236000-6 Dostawa zestawów radiotelefonów samochodowych oraz akcesoriów do radiotelefonów --- więcej>>
200 41/2006/log poniżej 60 000 EURO 18321000-5, 18310000-5 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (spodenki,koszulobluzy, bluzki,koszule) --- więcej>>
201 41/2007/ZP powyżej 137 tys. euro 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych 5 miejscowych --- więcej>>
202 41/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 34351100-3 Dostawa ogumienia zimowego , całorocznego do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. --- więcej>>
203 41/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 35113200-2, 35122200-7 Zestaw do wykrywania zagrozeń biochemicznych i promieniotwórczych na samochodzie --- więcej>>
204 41/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 35812000-9
18223200-0
18234000-8
18332000-5
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: bluzy, spodnie, kurtki, ocieplacze, koszule i koszulo-bluzy --- więcej>>
205 41/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 33195100-4 Dostawa ściany wizyjnej wraz z jej montażem i uruchomieniem --- więcej>>
206 42/2006/log poniżej 60 000 EURO 193130-3, 193132-5, 185121-2, 193140-0, 185110-4, 193300-8, 193151-8. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (obuwie, rękawiczki, pasy skórzane) --- więcej>>
207 42/2008/ZP powyżej 133 tys. euro 09132100-4
09134220-5
09135100-5
Dostawa paliw płynnych do magazynów i obiektów Biura Ochrony Rządu w latach 2009-2011. --- więcej>>
208 42/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 30125100-2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących --- więcej>>
209 42/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 55100000-1
55300000-3
Usługa obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
210 42/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 39130000-2 Dostawa mebli --- więcej>>
211 43/2006/log powyżej 60 000 EURO 45400000-1 Remont części budynku nr 10 - skrzydło zachodnie w obiekcie Podchorążych 38 --- więcej>>
212 43/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 32200000-5, 32236000-6 Dostawa 40 kpl.radiotelefonów z modułami szyfrującymi oraz akcesoriami do nich w asortymencie i ilościach określonych w SIWZ. --- więcej>>
213 43/2010/ZP poniżej 125 tys.
euro
30212100-9
42960000-3
Dostawa Systemu Wydruku Poufnego --- więcej>>
214 43/2011/ZP poniżej 4 845 tys. euro 45261000-4
45453000-7
45310000-3
Przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych w budynkach zlokalizowanych przy ul.Miłobędzkiej 38 w Warszawie --- więcej>>
215 44/2007/ZP powyżej 137 tys. euro 32236000-6, 32200000-5 Dostawa radiotelefonów, wyposażenia oraz akcesoriów do nich --- więcej>>
216 44/2008/ZP powyżej 133 tys. euro 60400000-2
63512000-1
Świadczenie usług pasażerskich przewozów lotniczych --- więcej>>
217 44/2010/ZP poniżej 4 845 tys. euro 45210000-2
45261500-7
45442100-7
45421000-4
45430000-0
45421146-9
45450000-6
45331200-8
45310000-3
45315300-1
45311100-1
45315600-4
45312200-9
45314320-0
45314300-7
45312000-7
45316000-5
Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 10 dla potrzeb instalacji urządzeń odbiorczych Stanowiska Kierowania Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
218 44/2012/ZP poniżej 5 000 tys. euro 45000000-7
45332200-5
45231100-6
45331100-7
45321000-3
Budowa sieci cieplnej między bud.nr 9 i 10 przy ul.Podchorążych 38 wraz zwykonaniem ogrzewania bud. nr 9 --- więcej>>
219 45/2006/log poniżej 60 000 EURO 55321000-6, 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie 80 funkcjonariuszy BOR w dniach 4.09 - 08.09.2006 r. w m. Krynica --- więcej>>
220 45/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 32240000-7, 32300000-6 Dostawa urządzeń techniki ochronnej --- więcej>>
221 45/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 32333000-6
31620000-8
31680000-6
Dostawa sprzętu telewizji ochronnej --- więcej>>
222 45/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 35124000-9 Dostawa dziesięciu bramkowych detektorów metalu z ręcznymi wykrywaczami metalu --- więcej>>
223 45/2012/ZP poniżej 5000 tys. EURO 45110000-1
45111300-1
45111200-0
45223300-9
45233200-1
45210000-2
45320000-6
45233251-3
45450000-6
Rozbiórka magazynu opału i utwardzenie terenu w obiekcie przy ul. Miłobędzkiej 38 w Warszawie oraz utwardzenie działki budowlanej nr 3 przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie --- więcej>>
224 45/2013/ZP poniżej 130 tys. Euro 15800000-6
15200000-0
15300000-1
15400000-2
15600000-4
15900000-7
03142500-3
03212213-6
Dostawa artykułów żywnościowych --- więcej>>
225 46/2006/log poniżej 60 000 EURO 29711100-7, 29711210-1, 36121110-9, 29871000-5 Sprzęt żywnościowy i wyposażenie miejsca zbiorowego żywienia --- więcej>>
226 46/2007/ZP poniżej 137 tys. Euro 32000000-3
34136000-9
Dostawa ruchomego stanowiska kierowania na samochodzie -1 szt. --- więcej>>
227 46/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 35710000-4
45314000-1
35524000-2
Zakup systemu telekomunikacyjnego w ramach przedsięwzięcia zakup urządzeń teleinformatycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem Stanowiska Kierowania BOR --- więcej>>
228 46/2011/ZP (P) powyżej 125 tys.
euro
55100000-1
55300000-3
Usługi obejmujące zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
229 46/2011/ZP (S) powyżej 125 tys.
euro
55100000-1
55300000-3
Usługi obejmujące zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
230 47/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 32300000-6
33240000-4
Dostawa testerów radiokomunikacyjnych w ilości 2 szt. oraz analizator widma z urządzeniem do pomiaru torów antenowych w ilości 1 szt. --- więcej>>
231 47/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 38434000-6 Dostawa przenośnego analizatora substancji niewiadomego pochodzenia --- więcej>>
232 47/2011/ZP poniżej 4 845 tys. euro 45261000-4
45310000-3
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjnym przy ul.Podchorążych 32 w Warszawie --- więcej>>
233 48/2007/ZP poniżej 137 tys. Euro 34121000-1 Dostawa dwóch autobusów o liczbie miejsc do siedzenia 16 + 1 (kierowca) --- więcej>>
234 48/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 35122200 Dostawa zestawów autostrzykawek IZAS-05 --- więcej>>
235 48/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 80411200-0 Usługi kursów prawa jazdy-kategoria C,D i C+E --- więcej>>
236 48/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 48000000-8
48170000-0
48200000-0
48214000-1
48219100-7
48219300-9
48220000-6
Dostawa oprogramowania informatycznego --- więcej>>
237 48/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 15800000-6
15200000-0
15300000-1
15400000-2
15600000-4
15900000-7
03142500-3
03212213-6
Dostawa artykułów żywnościowych --- więcej>>
238 49/2006/log powyżej 60 000 EURO 30233231-9 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w ilości 5 kompletów --- więcej>>
239 49/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 17281130-5 Dostawa skarpet zimowych koloru czarnego w ilości 3000 par --- więcej>>
240 49/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 80411000-8 Szkolenie kierowców z zakresu technik jazdy samochodem --- więcej>>
241 49/2011/ZP poniżej 125 tys.
euro
32236000-6
32200000-5
Dostawa zestawów radiotelefonów nasobnych, samochodowych oraz konsoli dyspozytorskiej --- więcej>>
242 49/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 18223200-0
18234000-8
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - ubrań ochronnych --- więcej>>
243 5/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 19332000-2, 19313200-5, 19313000-3 Dostawa obuwia --- więcej>>
244 5/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia letniego, całorocznego do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
245 5/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 48610000-7
32430000-6
Dostawa Systemu Wspomagania Zarządzania Logistyką. --- więcej>>
246 5/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 80411000-8 Kurs kierowców z zakresu techniki jazdy samochodem --- więcej>>
247 5/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
248 50/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 34134100-6 Dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony --- więcej>>
249 50/2010/ZP poniżej 125 tys.euro 35710000-4 Dostawa urządzeń sieciowych oraz stacji roboczych w ramach przedsięwzięcia --- więcej>>
250 51/2006/log poniżej 60 000 EURO 32240000-7 Kamera termowizyjna --- więcej>>
251 51/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 34110000-1 Dostawa 3 samochodów osobowych 5 miejscowych --- więcej>>
252 51/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 34110000-1 Dostawa 1 samochodu osobowego powyżej 5 miejsc --- więcej>>
253 51/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 18223200-0
18332000-5
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: kurtek i koszul --- więcej>>
254 52/2006/log powyżej 137 000 EURO 23111200-0, 23121200–3 Zakup paliw płynnych do pojazdów Biura Ochrony Rządu w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego --- więcej>>
255 52/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia zimowego, całorocznego do pojazdów mechanicznych --- więcej>>
256 52/2011/ZP poniżej 4 845
tys. euro
45453000-7 45261000-4 45310000-3 45312310-3 Wykonanie remontu częściowego budynku nr 9 w obiekcie przy ulicy Podchorążych 38 w Warszawie --- więcej>>
257 53/2006/log powyżej 60 000 EURO 34300000-0 Części zamienne do samochodów marki Volvo --- więcej>>
258 53/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 18131100-7 Dostawa kamizelek kuloodpornych --- więcej>>
259 53/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 35812000-9
18221000-4
18114000-1
18443320-5
18422000-3
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
260 53/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 16700000-2 Dostawa dwóch ciągników rolniczych --- więcej>>
261 54/2007/ZP powyżej 137 tys. euro 33253456-9 Dostawa 7 wykrywaczy par materiałów wybuchowych --- więcej>>
262 54/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 32200000-5 Dostawa bezprzewodowych zestawów kamuflowanych oraz akcesoriów do radiotelefonów --- więcej>>
263 54/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do samochodów osobowych, terenowych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
264 55/2006/log poniżej 60 000 EURO 3012510-2, 30192113-6 Dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych i nierefabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
265 55/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 33282000-0 Dostawa przenośnego urządzenia rtg --- więcej>>
266 55/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki Mercedes w latach 2009 – 2010 oraz dostarczenie i uruchomienie oprogramowania komputerowego. --- więcej>>
267 55/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 38434000-6 Dostawa dwóch przenośnych analizatorów substancji niewiadomego pochodzenia --- więcej>>
268 55/2011/ZP poniżej 4 845
tys. euro
45421148-3
45111300-1
45310000-3
45453000-7
45315100-9
71320000-7
Wymiana krat nożycowych na bramy segmentowe w budynku garażowo-obsługowym przy ul.Podchorążych 32 w Warszawie --- więcej>>
269 56/2006/log powyżej 137 000 EURO 34300000-0 Części zamienne do samochodów marki BMW --- więcej>>
270 56/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 33168100-6 Dostawa wideoendoskopu --- więcej>>
271 57/2006/log poniżej 60 000 EURO 17282130-2, 18422000-3, 18412000-0, 18321000-5, 18443000-6. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego ( czapka polowa, czapka futrzana, koszula z długim rękawem, koszula z krótkim rękawem, sweter oficera, szalik zimowy oficera, dres, ubranie treningowe) --- więcej>>
272 57/2008/ZP powyżej 133 tys.euro 55300000-3
55100000-1
55270000-3
Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
273 57/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 90000000-7 Wywóz nieczystości stałych z obiektów Biura Ochrony Rządu w m. Warszawa, Lesznowola, Raducz gm. Nowy Kawęczyn --- więcej>>
274 58/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 35812000-9, 18221000-4, 18114000-1, 18443320-5 Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
275 58/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 34136100-0 Dostawa wysięgnika koszowego na samochodzie --- więcej>>
276 59/2006/log powyżej 60 000 EURO 23123100-6, 23123400–9, 23123600–1, 23123610–4, 23123650–6, 24810000–5, 24661100-6 Oleje silnikowe, przekładniowe, smary oraz płyny specjalne --- więcej>>
277 59/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 25111000-2
25111320-1
25111310-8
Dostawa ogumienia zimowego, całorocznego oraz letniego do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów --- więcej>>
278 59/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 85.14.00.00-2 Usługi w zakresie wykonywania szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu. --- więcej>>
279 59/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki Skoda Octavia i Skoda SuperB --- więcej>>
280 6/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 64214100-0 Usługi telekomunikacyjne telefonii satelitarnej --- więcej>>
281 6/2011/ZP poniżej 125 tys.euro 18925200-1 Dostawa futerałów na pas i udowych do pistoletu Glock 17/19 --- więcej>>
282 6/2012/ZP poniżej 130 tys. EURO 30125100-2
30125110-5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących --- więcej>>
283 6/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki LAND ROVER DISCOVERY 3, LAND ROVER DISCOVERY 4, LAND ROVER RANGE ROVER --- więcej>>
284 60/2006/log poniżej 60 000 EURO 18222100-2, 18210000-8, 17282140-5, 18222000-1, 18423000-0, 18443320-5, 18422000-3. Dostawa ubiorów cywilnych dla Biura Ochrony Rządu ---- więcej>>
285 60/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 85.14.00.00-1 85.14.00.00-2 Usługi medyczne – badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy --- więcej>>
286 60/2011/ZP powyżej 125 tys. euro 09132100-4
09134220-5
09135000-4
Dostawy paliw płynnych do magazynów i obiektów BOR w latach 2012-2014 --- więcej>>
287 61/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 55270000-3 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy i pracowników BOR --- więcej>>
288 62/2006/log powyżej 60 000 EURO 30231100-8, 30217100-4, 30230000-0, 30241000-0. Zestawy komputerowe, urządzenia i części komputerowe oraz oprogramowanie --- więcej>>
289 62/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 55.27.00.00-3 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
290 62/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 34113000-2 Dostawa samochodu osobowo-terenowego --- więcej>>
291 63/2006/log poniżej 60 000 EURO 19313000-3, 19313200-5, 19330000-8, 19315100-8. Dostawa obuwia dla Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
292 63/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 85147000-1 Usługi medyczne --- więcej>>
293 63/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 55.27.00.00-3 Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
294 63/2010/ZP poniżej 125 tys. euro 32322000-6
30213100-6
Dostawa mobilnych zestawów multimedialnych --- więcej>>
295 64/2006/log poniżej 60 000 EURO 80420000-4 Kurs języka angielskiego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
296 64/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 85140000-2 Wykonywanie szczepień ochronnych wobec funkcjonariuszy i pracowników --- więcej>>
297 64/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 15.98.10.00-0, 15.32.10.00-4, 15.33.00.00-0, 15.24.00.00-2, 15.87.00.00-7, 15.60.00.00-4, 03.14.25.00-3 Dostawa artykułów żywnościowych --- więcej>>
298 64/2010/ZP powyżej 125 tys.euro 32236000-6 32200000-5 32344000-6 32000000-3 32230000-4 Dostawa radiotelefonów bazowych - retransmisyjnych stacji trankingowych, cyfrowych końcowych urządzeń łączności radiowej oraz akcesoriów do radiotelefonów analogowych Motorola GP-360 --- więcej>>
299 64/2011/ZP powyżej 125 tys. euro 60410000-5
63512000-1
Usługa pasażerskich przewozów lotniczych --- więcej>>
300 65/2006/log poniżej 60 000 EURO 33282000-0 Urządzenie rentgenowskie do kontroli bagażu --- więcej>>
301 65/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 18131400-0, 18133000-0 Dostawa dwóch kombinezonów ochronnych z manipulatorami --- więcej>>
302 65/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 90.00.00.00-7 Wywóz nieczystości stałych z obiektów Biura Ochrony Rządu --- więcej>>
303 65/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 72400000-4 Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu --- więcej>>
304 66/2006/log poniżej 60 000 EURO 18133400-4, 17282140-5, 18234000-8. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego --- więcej>>
305 67/2007/log poniżej 60 000 EURO 32240000-7, 33195100-4 Dostawa urządzeń i wyposażenia telewizji ochronnej --- więcej>>
306 67/2008/ZP poniżej 133 tys.euro 34300000-0 Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki Fiat w latach 2009 – 2010 oraz dostarczenie i uruchomienie oprogramowania komputerowego służąc --- więcej>>
307 68/2011/ZP poniżej 125 tys. euro 34142100-5 Dostawa autobusu do 20 miejsc siedzących --- więcej>>
308 69/2007/ZP poniżej
137 tys. euro
15300000-1
15800000-6
15900000-7
Dostawa artykułów żywnościowych --- więcej>>
309 7/2007/log powyżej
60 tys. euro
34300000-0 Części zamienne do samochodów marki Mercedes oraz dostawa i uruchomienie oprogramowania komputerowego --- więcej>>
310 7/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 21100000-2
24300000-7
24620000-6
25200000-3
28520000-9
28600000-8
30100000-0
Dostawa artykułów biurowych --- więcej>>
311 7/2009/ZP poniżej 133 tys. euro 42961100-1
31620000-8
Dostawa urządzeń do systemu kontroli dostępu KANTECH --- więcej>>
312 7/2011/ZP powyżej 125 tys.euro 34110000-1 Dostawa 4 samochodów osobowych reprezentacyjnych. --- więcej>>
313 7/2013/ZP poniżej 130 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do samochodów --- więcej>>
314 7/2014/ZP poniżej 134 tys. euro 34351100-3 Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do samochodów --- więcej>>
315 70/2006/log poniżej 60 000 EURO 011,012,151, 152,153,154, 155,156,158, 159 Artykuły żywnościowe --- więcej>>
316 70/2007/ZP poniżej
137 tys. euro
30.21.12.00-3 Dostawa systemu szyfrowania transmisji danych w sieci LAN --- więcej>>
317 71/2007/ZP poniżej 137 tys. euro 90.00.00.00-7 Wywóz nieczystości stałych z obiektów BOR --- więcej>>
318 72/2006/log poniżej 60 000 EURO 45453000-7 45321000–3 45410000–4 45450000–6 45111200–0 Budowa bazy socjalnej psów służbowych – I etap --- więcej>>
319 74/2006/log poniżej 60 000 EURO 34300000-0 Części zamienne do samochodów marki Chrysler Grand Voyager LE --- więcej>>
320 75/2006/log powyżej 60 000 EURO 34300000-0 Części zamienne do samochodów marki Fiat --- więcej>>
321 77/2006/log poniżej 60 000 EURO 80421000-1 Szkolenie ze wspinaczki i ratownictwa dla funkcjonariuszy BOR --- więcej>>
322 78/2006/log poniżej 60 000 EURO 30230000-0, 30217100-4 Części oraz urządzenia komputerowe --- więcej>>
323 79/2006/log poniżej 60 000 EURO 32240000-7, 33195100-4 Urządzenia i wyposażenie techniki ochronnej --- więcej>>
324 8/2007/log poniżej
60 tys. euro
25111000-5 Dostawa letniego i całorocznego ogumienia trakcyjnego --- więcej>>
325 8/2010/ZP powyżej 125 tys. euro 34110000-1 Dostawa czterech samochodów reprezentacyjnych osobowych --- więcej>>
326 8/2011/ZP powyżej 125 tys.euro 34110000-1 34113000-2 Dostawa czterech samochodów osobowych 5 miejscowych ( typu SUV) i dwóch samochodów osobowych 5 miejscowych --- więcej>>
327 8/2013/ZP poniżej 130 tys. Euro 35812000-9
18114000-1
18223200-0
18234000-8
18332000-5
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: mundurów polowych, kombinezonów, kurtek pirotechnika, kurtek i spodni ochronnych i koszulo-bluz --- więcej>>
328 80/2006/log poniżej 60 000 EURO 55270000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy BOR - uczestników obozu narciarskiego --- więcej>>
329 9/2008/ZP poniżej 133 tys. euro 32333000-6 Dostawa sprzętu telewizji ochronnej --- więcej>>
330 9/2011/ZP powyżej 125 tys.euro 34110000-1 Dostawa sześciu samochodów osobowych powyżej pięciu miejsc --- więcej>>
331 9/2012/ZP poniżej 130 tys. euro 34114000-9 Dostawa sprzętu łączności --- więcej>>
332 9/2013/ZP poniżej 130 tys. Euro 18813000-1
18832000-0
Dostawa obuwia: obuwie specjalne tropikowe, trzewiki pirotechnika na miękkiej podeszwie i trzewiki zimowe --- więcej>>
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.