Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Kierownictwo
 
 
 
Strona główna / Kierownictwo / Szef BOR / gen. Tomasz Miłkowski
 
 
 
 
  • Szef Biura Ochrony Rządu
  •  
  •  
  • gen. Tomasz Miłkowski
  •  
  • Generał Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych m. in. jako kierownik Zakładu Prawa i Psychologii. W 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a w czerwcu 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Od 1 lutego 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony m. in. Medalem Srebrnym 'Za długoletnią służbę', Złotą Odznaką 'Zasłużony Policjant', Brązowym Medalem 'Za zasługi dla Policji'. Z dniem 26 kwietnia 2017 roku powołany na stanowisko Szefa Biura Ochrony Rządu przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło.
  •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.