Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Kierownictwo
 
 
 
Strona główna / Kierownictwo / Zastępcy Szefa BOR / płk Jacek Lipski
 
 
 
 
 • Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu – Szef Pionu Logistyki
 •  
 • płk Jacek Lipski
 •  
 • Płk Jacek Lipski, ur. 29 lutego 1972 r. w Pułtusku. Doktor prawa, radca prawny, absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor ok. 60 pozycji naukowych, w tym komentarza do ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i formalnego, a w szczególności prawa służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 •  
 • Z Biurem Ochrony Rządu związany od 1998 r. W latach 2006 – 2007 był Zastępcą Szefa Biura Ochrony Rządu. Pełnił również służbę w Policji, w Zakładzie Prawa i Taktyki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji (lata 1997-1998), oraz w Straży Granicznej, w Biurze Prawnym Komendy Głównej Straży Granicznej (lata 2009 – 2015).
 •  
 • Do 2015 r. zajmował stanowisko adiunkta na uczelni wyższej. Pełnił również funkcje członka Rady Wydziału Nauk Społecznych i Administracji uczelni oraz członka Senatu uczelni.
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.