Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Struktura i działanie
 
 
 
Strona główna / Struktura i działanie / Formy działania
 
 
 
 
 • Formy działania
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu wypełnia ustawowe zadania poprzez:
 •  
 • planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urządzeń,
 • rozpoznanie i analizę potencjalnych zagrożeń,
 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń,
 • koordynowanie realizacji działań ochronnych,
 • wykonywanie bezpośredniej ochrony,
 • zabezpieczanie obiektów i urządzeń,
 • doskonalenie metod swojej pracy.
 •  
 • W zakresie swoich zadań Biuro Ochrony Rządu wykonuje czynności administracyjno-porządkowe oraz podejmuje działania profilaktyczne.
 •  
 • Funkcjonariusz w toku wykonywania czynności służbowych jest obowiązany do respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.