Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Struktura i działanie
 
 
 
Strona główna / Struktura i działanie / Współpraca międzynarodowa
 
 
 
 
 • Współpraca międzynarodowa BOR
 •  
 • Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Biuro Ochrony Rządu stało się aktywnym uczestnikiem grup roboczych i organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa osób publicznych. Biuro Ochrony Rządu jest członkiem następujących stowarzyszeń:
 •  
 • ENPPF (European Network for the Protection of Public Figures) – Europejska Sieć Ochrony Osób Publicznych. Sieć została powołana do życia decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2002 r. z inicjatywy Królestwa Hiszpanii. W jej skład wchodzą krajowe służby policyjne i inne służby, odpowiedzialne za ochronę osób publicznych Do głównych zadań stowarzyszenia należą: wymiana informacji przy planowaniu zabezpieczeń wizyt osób ochranianych w krajach UE, wypracowanie wspólnych procedur w trakcie realizacji działań ochronnych i wspólnego stanowiska w zakresie metod działania celem zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osób ochranianych.
 •  
 • APPS (Association of Personal Protection Services) – Stowarzyszenie Służb Ochrony Osobistej. Stowarzyszenie zrzesza instytucje publiczne z całego świata odpowiedzialne za bezpieczeństwo najważniejszych osób w poszczególnych państwach. Głównym celem organizacji jest wymiana poglądów, wiedzy, doświadczeń, informacji oraz promocja ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami ochrony podczas realizacji wspólnych zadań.
 •  
 • Twinning Project PL – czyli Projekt Współpracy Bliźniaczej – „Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej” jest instrumentem powołanym w ramach Unii Europejskiej w celu prowadzenia i umacniania partnerstwa między Wielką Brytanią a Polską. Działania w ramach Projektu koncentrują się głównie na prowadzeniu szkoleń w dziedzinach takich jak walka z terroryzmem oraz walki z przestępczością zorganizowaną.
 •  
 • W ramach współpracy międzynarodowej (działania ochronne, szkolenia międzynarodowe) Biuro Ochrony Rządu utrzymuje kontakty ze służbami ochronnymi z całego świata takimi jak: Izraeli Security Agency, Bundeskriminalamt, Secret Service.
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.