Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Struktura i działanie
 
 
 
Strona główna / Struktura i działanie / Funkcjonariusze BOR
 
 
 
 
 • Funkcjonariusze BOR
 •  
 • 'Służbę w BOR może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekarna za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie (...) oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej' (art. 20 ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o BOR).
 •  
 • Fragment ten - ustawy o BOR - odnosi się do każdego rodzaju służby pełnionej w tej formacji, tzn.:
 •  
 • służby kandydackiej,
 • służby przygotowawczej,
 • służby stałej.
 •  
 • Służba przygotowawcza:
 •  
 • Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Biurze Ochrony Rządu mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po upływie służby przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej opinii służbowej, funkcjonariusza mianuje się na stałe. W przypadku nie wykonywania obowiązków służbowych spowodowanych przerwą trwającą ponad 3 miesiące okres tej służby może być przedłużony.
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.