Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Struktura i działanie
 
 
 
Strona główna / Struktura i działanie / Odpowiedzialność dyscyplinarna
 
 
 
 
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 •  
 • Funkcjonariusz BOR podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na postawie przepisów ustawy z dnia 16 marca 2001r. o Biurze Ochrony Rządu oraz wydanego w jej wykonaniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie za:
 •  
 • naruszenia dyscypliny służbowej;
 • popełnienia przestępstwa, wykroczenia;
 •  
 • oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o BOR.
 •  
 • Właściwy do wymierzania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu kar dyscyplinarnych jest Szef BOR, jego zastępcy oraz szefowie oddziałów.
 •  
 • Na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne, wydane w wyniku rozpatrzenia odwołania, funkcjonariuszowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.