Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Dla kandydatów
 
 
 
Strona główna / Dla kandydatów / Ogólne
 
 
 
 
 • Informacje dla kandydatów
 •  
 • Aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w Biurze Ochrony Rządu
 •  
 • Przyjęcia do Biura Ochrony Rządu są realizowane w miarę potrzeb i mają ograniczony limit.
 • Dotyczą kandydatów o szczególnych kwalifikacjach przydatnych w służbie.
 •  
 • Kto może pełnić służbę w Biurze Ochrony Rządu?
 •  
 • Służbę w BOR może pełnić osoba:
 •  
 • niekarana za popełnienie przestępstw;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej;
 • potrafiąca dostosować się do trudnych warunków pełnienia służby.
 •  
 • Jakie podstawowe wymagania należy spełniać aby móc ubiegać się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu?
 •  
 • Kandydat musi posiadać:
 •  
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowaną opinię;
 • co najmniej średnie wykształcenie;
 • zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej (w czasie pokoju).
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej poprzez przeniesienie do rezerwy (nie dotyczy absolwentów szkół wyższych i kobiet).
 •  
 • Szukamy najlepszych
 •  
 • Wymagany komplet dokumentów należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 •  
 • ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na oferty, które nie spełniają wymogów określonych w informatorze.
 •  
 
 

(+48 22) 606 51 94 – Rekrutacja
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.